Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 9.deň

 

DEVIATY DEŇ – MÁRIINA MODLITBA

„Velebí moja duša Pán a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.“
Z Máriinho srdca a pier vychádza jej modlitba, ktorou oslavuje a chváli Pána. Celý jej život je oslavou a chválou Pána. Je našou učiteľkou modlitby. Je matkou, ktorá pozná silu modlitby. Preto nás neustále volá k modlitbe a modlí sa s nami a za nás.

„Drahé deti, … modlím sa za vás deň za dňom a chcem vás čoraz viac priblížiť k Bohu, ale nemôžem, ak to vy nechcete … modlím sa za vás pred Bohom a prosím vás o vašu odovzdanosť Bohu.“
páter Ljubo Kurtovič

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste sa v tomto období zvlášť modlili, aby ste prežili radostné stretnutie s narodeným Ježišom. Drahé deti, želám si, aby ste tieto dni prežili tak, ako ich ja prežívam. S radosťou vás chcem viesť a ukázať vám radosť, do ktorej vás chcem každého priviesť. Preto, drahé deti, modlite sa a úplne sa mi odovzdajte! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“ (11. december 1986).

Máriina modlitba je chválospev i boj za naše duše. Modlitba s Máriou koná zázraky. Pozvanie k modlitbe je jej najčastejšie posolstvo. Mária nám hovorí o sile modlitby: „V modlitbe spoznáte najväčšiu radosť a východisko z každej situácie, ktorá je bezvýchodisková… kto sa modlí nebojí sa budúcnosti, nebojí sa zla a nemá v srdci nenávisť, má nádej a milosrdnú lásku, vidí svetlo… Modlite sa srdcom, modlitba koná zázraky v ľudských srdciach i vo svete“.

Mária, v jednom vianočnom posolstve si nás upozornila: „Ponáhľate sa, zhromažďujete, ale bez požehnania. Nemodlíte sa!“
Pomôž nám zastaviť sa, neponáhľať sa, rozlišovať, uvedomiť si, že veľa od toho, čo sa stane závisí od našich modlitieb.

Prihováraj sa za nás, aby sa modlitba stala pre nás radosťou, tak ako si to praješ. Priprav naše srdcia k narodeniu Ježiša. Prosíme za uskutočnenie tvojich úmyslov a plánov pokoja. Amen.

Pod tvoju ochranu sa utiekame…

Spoločenstvo Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána – 8.deň

Ďalej

Vianočný pozdrav z Podbrda