Obnovený človek

Od 21. do 26. mája 2023 sa v Medžugorí uskutočnil seminár modlitby, pôstu a mlčania, ktorého sa zúčastnili pútnici z Litvy, Lotyšska, Ukrajiny a Ruska. Skúsenosť jednoty a spoločnej radosti v modlitbe, pôste a tichu bola skvelou príležitosťou pozvať Boha k nám, k takým, akí sme. Každý deň boli katechézy pátra Juraja Barišiča, počas ktorých bolo možné zamyslieť sa nad tým, čo nás môže posilniť na ceste k svätosti. Všetci potrebujeme čas s Bohom. Chceme sa podeliť s vami s dojmami a plodmi seminára.

Pôst

Pôst o chlebe a vode znamená predovšetkým postiť sa srdcom, pozývať Ježiša do svojho srdca. Pôst nás posilňuje a pomáha nám prijať to, čo je pre nás ťažké. Pôst je aj príležitosťou uvedomiť si, čo znamená chlieb náš každodenný.

„Chcem povedať, ako veľmi sa mi zapáčil pôst. Nikdy som si nemyslela, že si ho obľúbim, pretože som učiteľka a mám stresujúcu prácu. Svoje problémy zajedám, a preto som si myslela, že pôst nevydržím. Na seminári sme jedli všetci spoločne, pomaly, kúsok po kúsku. Rozmýšľala som o tom, ako tento chlieb vznikol zo zrna a koľko ľudskej námahy bolo do neho  vloženej. Ukázalo sa, že bolo pre mňa ľahké postiť sa, sama som bola z toho prekvapená. Dôležité je, aby počas pôstu bola ešte viac prítomná modlitba. Chcem svedčiť o tom, že nič nie je nemožné, keď si v kruhu ľudí, ktorí sa za teba a spolu s tebou modlia.“

  „Počas semináru sme vo Svätom písme čítali: „Ja som vo vás, vy ste vo mne“. Počas obeda mi napadli slová, že chlieb je svätý, pretože ho stvoril nebeský Otec, jeho ruky sú sväté, aj zrno je sväté. Myšlienku, že chlieb je svätý, stále nosím vo svojom srdci.“

Ticho

  Počas pôstu, je dôležité byť v tichu s Ježišom a keď sa objavia slová, dôležité je uvedomiť si, aké sú moje slová, odkiaľ pochádzajú. Ticho dáva možnosť byť pozorný k sebe i druhým, uvedomiť si svoje miesto, kde som teraz a prijať i to, čo sa mi nepáči.

Modlitba

  Na modlitbu je nevyhnutný čas a priestor. Jednoduchá modlitba srdcom nám pomáha vidieť, čo nám bráni v modlitbe, čo nám prekáža opustiť všetky strachy počas modlitby.

Byť ako Mária

  Od Márie sa učíme, ako byť pravými kresťanmi – byť pozorní, všímať si Božie pôsobenie, vidieť, čo potrebujú druhí. Nebyť ľahostajný, ale vnímavý na Božiu vôľu.

  „To, čo som sa naučila na seminári je byť pozorný k Bohu a ľuďom ako Mária. Spomenula som si na citát z jedného príbehu: „Ak duša človeka túži po zázraku, urob pre neho tento zázrak, ak máš na to možnosti. Obnoví sa tvoja i jeho duša.“ Teraz už rozumiem, ako to urobiť. Potrebujeme Boha a tiež človek potrebuje človeka, aby mohol prejaviť túto lásku. Každý človek je dar. Sme rôzni a každý má svoj vlastný vzor duše a keď sa táto duchovná čipka utká dohromady, vznikne niečo nádherné“

  „Najdôležitejší úmysel je úmysel Panny Márie a byť jej vystretými rukami. Modlila som sa, aby sa moje srdce stalo podobné Máriinmu srdcu.“

Hriech

  Hriech prichádza, keď unikáme od zodpovednosti. Dôležité je nezabudnúť, kto sme. Keď človek spácha hriech, hriech vládne nad človekom. Hriech existuje len pred Bohom a iba Boh ho môže odpustiť.

Spoveď

  Dôležitá je hygiena duše. To je to najkrajšie, čo sa vám môže stať. Je dobré si položiť otázky: Aký je môj vzťah s Bohom? Aké mám vzťahy s druhými? Aký mám vzťah k sebe samému?

Ďakujeme Pánovi za všetky milosti, ktoré na nás vylial počas tohoto semináru a ďakujeme Panne Márii za jej príhovor.

Predchádzajúce

Ja som živý chlieb (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Boh má lásku ku každému stvoreniu (Terézia Gažiová)