ODPUSTITE TÝM, KTORÍ VÁM SPÔSOBUJÚ ZLO (Páter Ljubo Kurtovič, OFM )

Spomeňme si, ako nám Panna Mária pri príležitosti 41. výročia svojich zjavení povedala: „Deti moje, som s vami aj v týchto dňoch, keď satan bojuje za vojnu a nenávisť.
Rozdelenie je silné a zlo pôsobí v človeku ako nikdy doteraz“.
V človeku je zdroj zla, ale v človeku je aj zdroj dobra. Preto, že Adam uveril diablovi, všetci trpíme. Hriech prvých ľudí sa prenáša aj na nás. Zlý potrebuje ľudí, skrze ktorých bude pôsobiť, rovnako ako Boh potrebuje ľudí, skrze ktorých chce konať svoj božské diela. Všetko závisí od toho, pre koho alebo pre čo sme sa rozhodli, pre ktorú stranu sme sa rozhodli, pre dobro alebo zlo.
Preto je v živote najdôležitejšie obrátenie. Obrátenie znamená spoznať, keď konám zlo, zabíjam sám seba na všetkých úrovniach. Dobro uzdravuje na všetkých úrovniach. Základným liekom na všetky choroby je dobrota.
Keď si dobrý, keď sa rozhodneš pre dobro, keď sa pokajáš za hriech, keď odpustíš druhým a nedovolíš, aby zlo v tebe zavládlo, vtedy si s Bohom, vtedy máš zdravie. Keď konáš zlo, vtedy nemôžeš byť s Bohom, pretože si ho odvrhol. Nemôžeš byť ani psychicky, ani fyzicky, ani duchovne zdravý.
V tomto posolstve nás Panna Mária pozýva, aby sme odpustili tým, ktorí nám spôsobujú zlo. Pán Ježiš nás v modlitbe Otče náš učí, ako Boh podmienil svoje odpustenie, našim odpustením blížnym. V evanjeliu čítame Ježišove náročné slová, že treba odpustiť. Svätý Peter sa považoval za veľkého hrdinu, keď sa rozhodol svojmu bratovi odpustiť sedemkrát. Ježiš mu odpovedá, že je to nič, že treba byť pripravený odpustiť aj sedemdesiatsedem ráz, čo znamená nekonečne. Aj dnes sa nám to zdá priveľa. Máme svoje predstavy, svoju logiku.
Musíme si priznať, že odpustenie nie je ľahké, zvlášť, ak sme zasiahnutí zlom a nespravodlivosťou, ktorú nám učili naši blížni. Zlo iných a nespravodlivosti od druhých v nás spôsobujú rany, horkosť a nenávisť. Každá nenávisť, ktorú nosíme v sebe, každá horkosť, ktorej sa nezriekneme ničí našu bytosť, ničí pokoj v našej duši.
Odpustiť neznamená povedať: To čo si mi urobil je dobré. Zlo ostáva zlom, aj keď odpustíme. Odpustiť znamená ochrániť seba. Odpustiť znamená nechcieť a neprijať zlo, ale rozhodnúť sa pre Boha a pre nebo. Ten, kto robí zlo nemôže ísť do neba len preto, že si mu odpustil. Do neba môže ísť len vtedy, keď urobí pokánie.
Existujú nespravodlivosti a zločiny, ktoré zanechávajú v ľudskom živote ťažké rany a následky. Ľudskou silou je nemožné odpustiť pretrpené zlo. Preto nie je najdôležitejšie, či môžeme odpustiť, ale najdôležitejšie je, či chceme odpustiť. Či chcem Boha, nebo a pokoj vo svojej duši.
Jeden novinár z Chorvátska po skončení vlasteneckej vojny písal o jednej žene z Chorvátska, ktorá zažila zločin znásilnenia. Táto odvážna žena porodila štvrté dieťa ako plod núteného života s vrahom jej manžela, ktorý bol pred vojnou jej susedom. Porodila toto dieťa, pretože nemohla byť vrahom. Ale po pôrode ho nechcela prijať.
Po troch rokoch boja s Bohom i so sebou, berie späť svoje dieťa, ktoré sa volá Ivana, odpúšťa mu aj im, pretože ako sama hovorí, nemohla žiť v nenávisti. V jej dome žijú a vyrastajú štyri deti. Táto úžasná žena urobila nemožné, žijú spolu a tie tri staršie ani netušia, že otec najmladšej Ivany zabil ich otca.
To je Božia milosť, ktorá môže uzdraviť a urobiť všetko novým. Nech nás Panna Mária, ktorú prebodol meč bolesti, vedie cez všetky naše bolesti k plnosti života v Bohu.
Modlitba: Panna Mária, Ježišova i naša matka, k tebe sa utiekame a prosíme ťa o tvoj mocný príhovor. Do tvojich rúk a do tvojho Nepoškvrneného srdca vkladáme všetkých, ktorí sú zaťažení krížmi utrpenia, nespravodlivosti a zla. Do tvojho materinského srdca ponárame i všetkých, ktorí vo svojom srdci nosia nenávisť a pomstu. Prosíme za nich, aby si otvorili svoje srdcia pre Božiu milosť, ktorá uzdravuje a lieči. Panna Mária, aj tvoju dušu i srdce prebodol meč bolesti. Aj ty si zakúsila odmietnutie a vyhnanstvo, pomôž všetkým, ktorí to aj dnes zakusujú, zvlášť na tých miestach, kde je vojna, vraždenie a nenávisť. Na tvoj príhovor daj všetkým zakúsiť všemohúcu Božiu moc a milosť, skrze ktorú pokoj môže zvíťaziť nad každou vojnou a následkami vojny. Vypros nám milosť aj v najťažších životných skúškach, aby sme nestratili nádej v Pána. Amen.

Predchádzajúce

SLÁVTE SVÄTÚ OMŠU SRDCOM (PÁTER SLAVKO BARBARIĆ, OFM)

Ďalej

HOMÍLIA: Páter Massimo Fusarelli, Generálny minister OFM. 33. MLADIFEST