On je vždy so mnou

Pán mi ukázal, že keď sa s ním rozprávam, vždy od neho niečo žiadam: daj mi to, urob toto, urob tamto. A na adorácii som pocítil, že treba byť v dialógu. Predstavil som si, že keby bol vedľa mňa človek, ktorý mi neustále hovorí: daj mi to, daj mi tamto, dlho by som s ním nevydržal.

Ja som tu pocítila silnú ochranu, silné potvrdenie, že Boh je stále so mnou, že ma posilňuje a to ma napĺňalo radosťou. A ešte sa ma dotkol jeden moment na prednáške, keď hovorili o modlitbe. Pochopila som, že som nepracovala na svojich slabostiach a že som bola lenivá. Pocítila som pocit hanby a bežala som na sv. spoveď. Pochopila som, že už to v mojom živote nebude ako doteraz.

Vždy, keď som prichádzal do Medžugoria, nechával som všetko tu a odchádzal som slobodný od všetkého. Tento raz som tiež s niečím prišiel a nechávam to tu, ale teraz odchádzam ešte s niečím väčším, pretože mi Pán ukázal, že mám pracovať sám nad sebou, mám spolupracovať s Bohom, lebo on neurobí všetko za mňa.

Pocítila som tu hlboký pokoj. Pre mňa je to príklad toho, aká mám byť. Vezmem si tento pokoj so sebou. Budem sa snažiť nestratiť ho. Som vďačná za všetko.

V jeden večer som pocítila pokoj v srdci. Pre mňa je to veľký dar. Nepamätám si, kedy naposledy som pocítila taký pokoj a nemôžem si spomenúť, kedy naposledy som sa smiala. Sú to pre mňa zázraky. Ďakujem.

Mňa sa veľmi dotýkali prednášky. Zvlášť sa ma dotkla prednáška o Panne Márii a jej vnímavosti voči iným. V tej chvíli som pochopila, koľko ešte potrebujem rásť a páčilo sa mi, že si nemám vyberať, komu pomôžem, ale mám pomôcť všetkým. Tiež sa mi páčilo krásne prepojenie s Božím slovom, že mám byť vnímavá na Božie Slovo.

Počula som svedectvo o púti do Medžugoria. Potom som uvidela celý svoj život, čo som sa učila, načo som pozerala. Chcela som sa podobať na toho, koho som si idealizovala v živote. A prichádzali mi myšlienky, že ľahostajnosť neplodí len samotu, ale aj odmietnutie, s ktorým stále bojujem. Potom som počula slová, že keď sa cítim odmietnutá, snažím sa urobiť všetko preto, aby som sa tak necítila, snažím sa urobiť niečo mimoriadne. A keď to urobím, rastiem a cítim sa dobre. Cítila som sa byť výnimočnou a v duši som počula tieto slová: nemáš byť zlá alebo dobrá, alebo mimoriadna, máš len jednoducho byť s Ježišom. Dotkla sa ma kázeň o Panne Márii, o tom, ako ju napodobňovať a že ona nikdy nesklame. V Biblii je dôležitá, ale zároveň veľmi skrytá. Chcem sa učiť od Panny Márie odzrkadľovať Boha, nebyť nejakou veľkou, ale dovoliť, aby sa iní zohriali v Božom objatí, dovoliť to tým, ktorých posiela do mojich rúk, a do môjho srdca. Dostala som tu veľmi veľa lásky. Nemala som pocit, že som odmietnutá. Keď som vystupovala na horu Križevac, niesla som všetko, čo bolo v mojom srdci. Keď som vyšla, pocítila som obrovskú Božiu veľkosť a Božiu lásku. Pochopila som, že ma čaká a bezhranične miluje.

Účastníci seminára pôstu modlitby a mlčania z Lotyšska

Predchádzajúce

04.11.2022

Ďalej

Prichádzať alebo neprichádzať (Páter Slavko Barbarič, OFM)