Oslava 40. výročia zjavení Panny Márie v Medžugorí

V Medžugorskej farnosti sv. Jakuba prebiehajú prípravy k 40. výročiu zjavení Panny Márie. Farnosť a farníci sa intenzívne pripravujú celý rok. Skupina farníkov sa presne rok pred týmto jubilejným výročím rozhodla každé ráno modliť ruženec na Podbrde a touto 365 dňovou novénou sa pripraviť na slávenie tohto jubilea.

            Farnosť Čitluk sa rozhodla deväť nedieľ pred výročím organizovať pešiu púť do Medžugoria. Pracovníci Informačného centra MIR Medžugorie a farského úradu sa modlia deviatnik k 40. výročiu na Podbrde každý piatok.

            Aj tento rok sa farnosť Medžugorie pripravuje na výročie modlitbou novény na Podbrde. Počas novény sv. omše budú celebrovať františkáni, ktorí počas týchto 40. rokov pôsobili v Medžugorí.

  1. júna na sviatok sv. Jána Krstiteľa sa o 6.00 uskutoční tradičný pochod mieru z Humca do Medžugoria. Tento pochod vznikol v roku 1992 uprostred vojny, keď sa skupina zahraničných pútnikov pod vedením Huberta Liebherra, milovníkom Medžugoria, vydala pešo z Humca do Medžugoria a modlili sa za pokoj v Chorvátsku a BiH.

            Novinkou v tomto roku bude, že na výročie zjavení, 25. júna sa prvýkrát bude konať procesia z Podbrda – miesta, kde sa Panna Mária prvýkrát zjavila – ku kostolu sv. Jakuba v Medžugorí. Procesia začne 16.30, aby účastníci prišli ku kostolu pred začiatkom večerného modlitbového programu.

„Procesiu začneme z prameňa. Týmto spôsobom si chceme pripomenúť dôležitosť prameňa. A to je Podbrdo, Bijakoviči, miesto, kde sa Panna Mária zjavila prvýkrát a stretla sa s vizionármi. Z tohto miesta pôjdeme v procesii a modlitbe smerom ku kostolu. Panna Mária nás vedie k Ježišovi. To je hlavné posolstvo. Panna Mária nás vo všetkom, čo tu robí vedie k Ježišovi, k Eucharistii. Najprv sa budeme modliť Verím v Boha, 7x Otče náš, Zdravas‘ Mária a Sláva Otcu, modlitbu, ktorú sa vizionári modlili s Pannou Máriou, a potom budeme pokračovať piesňami a modlitbou ruženca“ (páter Marinko Šakota, medžugorský farár).

Po modlitbe ruženca na vonkajšom oltári bude vrcholom Eucharistická slávnosť, ktorá začne o 19.00.

Zdroj: www.medjugorje.hr

           www.radio-medjugorje.com

 

Predchádzajúce

16.06.2021

Ďalej

Krátke svedectvá