Pán vstal z mŕtvych, Aleluja!

Milí priatelia, zo srdca vám želáme požehnané a nádejou naplnené dni Ježišovho zmŕtvychvstania. Zotrvajme na modlitbách s Kráľovnou pokoja, aby v našich srdciach zvíťazil jej Syn, jeho Kríž a Vzkriesenie.

Predchádzajúce

04.04.2021

Ďalej

05.04.2021