Panna Mária – najistejšia cesta k Ježišovi

Milí priatelia, s radosťou a vďačnosťou Pánovi sme ukončili ďalšie 33-dňové duchovné cvičenia, ktorých sa zúčastnilo 3 200 ľudí z 9 krajín (Slovensko, Česko, Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Kazachstan, Lotyšsko, Litva, Moldavsko). Slávnostne sme sa zasvätili Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie 25. marca 2021 na sviatok Zvestovania Pána.
Ďakujeme Pánovi za všetky prijaté milosti a za svedectvá, s ktorými ste sa s nami podelili. Ďalšiu 33-dňovú prípravu k zasväteniu sa Najsvätejšej Trojici začíname 21. apríla 2021 a ukončíme ju slávnostným zasvätením sa 24. mája 2021 na sviatok Panny Márie, Matky Cirkvi. Pozvite svojich priateľov, blízkych,… Viac informácii nájdete na stránke www.svetlomariino.sk.

„Vždy som túžila putovať do Medžugoria, no Panna Mária mi umožnila takýmto neobyčajným spôsobom byť tam. Som jej veľmi vďačná ako aj vám všetkým, ktorí ste sa o nás starali počas prípravy k zasväteniu. Toto je už moje tretie zasvätenie. Tentokrát som prežívala silné útoky zlého, ale vďaka Matke Božej sa mi podarilo vydržať a pred pár dňami sa všetko utíšilo. Vďaka ti Panna Mária za to, že stojíš pri nás, vďaka ti za tvoju starostlivosť, za tvoju veľkú lásku k nám!“

„V Medžugorí som bola 4x. Zažila som tu nádhernú spontánnosť modliacich sa a prosiacich pútnikov, adorácie, krížové cesty… Mala som pocit, že som tam opäť a každý deň (aj keď unavená po pracovnom dni) vystupujem na Podbrdo. Vďaka za výstižne slová a pasáže zo sv. Písma. Požehnanie, pokoj a ochranu našej Nebeskej Matky zo srdca vyprosujem pre všetkých.“

„Ďakujem vám za tento požehnaný a Božou láskou naplnený čas. Byť s Máriou každý deň a cítiť jej materinskú náruč je úžasné. Nechcelo sa mi veriť, že už je koniec duchovných cvičení. Každý večer po ruženci som sa tešila na vzývanie Ducha Svätého a na prítomnosť Božiu a Panny Márie. Bol to pre mňa milostivý čas takto stráviť večer. Ja hovorím: priblížilo sa k nám nebo.“

„Pán Boh zaplať za tento čas strávený s vami. Veľmi sa mi páčili tieto duchovné cvičenia. Naučila som sa častejšie brať do ruky Sväté písmo. Oddýchla som si a načerpala nové sily do práce v zdravotníctve. Som vďačná, že som sa zasvätila Panne Márii a jej Synovi. Vďaka.“

„Ďakujem za túto jedinečnú príležitosť v tejto dobe môcť prežiť také hlboké domáce duchovné cvičenia. Veľká vďaka všetkým, vďaka ktorým vznikla táto možnosť a veľká vďaka Pánu Bohu a našej nebeskej Matke. Prajem vám veľa požehnania a Božej blízkosti.“

„Zo srdca ďakujem, že v tejto dobe putovania po púšti do zasľúbenej zeme nám Pán cez orodovanie Panny Márie posiela ľudí, ktorí nám svietia na cestu. Najistejšia cesta k Ježišovi je držať sa za ruku našej Mamy Márie. Vďaka.“

Ďakujem za pokoj a lásku, ktorú mi dáva modlitba zasvätenia. Je to čas prežitý v spoločenstve mnohých ľudí, aj keď sa nevidíme. Buďte požehnaní.“

„Ďakujem Panne Márii, že si ma znovu pritiahla bližšie k sebe. Neviem to ani opísať, akú radosť pociťujem v srdci. 33-dňovú prípravu k zasväteniu som prežila s vami už tretíkrát. Tentokrát sa asi v polovici ku mne pridala aj mamina. Nebolo u nás zvykom modliť sa spoločne v rodine, ale počas týchto dní nám Matka Božia pomohla a obdarovala nás mnohými milosťami. Všetkým žehnám. Vydržme v dôvere pri milovanej Matke, ona nám naozaj u svojho Syna Ježiša vyprosuje milosti. ON jej všetko splní a dá. Po tejto skúsenosti verím, že si vyprosíme dar obrátenia pre naše rodiny, pocítime naliehavosť modliť sa na úmysly Panny Márie a budeme spolu kráčať na ceste lásky k Ježišovi.“

„Drahé sestry zo Svetla Máriinho, drahí účastníci – početná, niekoľkotisícová rodina, zdanlivo neznáma, a predsa tak blízka, spoločne vedená Matkou Máriou! Citlivo vyberané texty, vzývanie Ducha Svätého, denné obnovovanie zasvätia ma osobne doslova nútili sústreďovať, orientovať vlastné srdce na Srdce Ježiša za až hmatateľnej pomoci Panny Márie. Ona mi navrhnutou cestou pomáhala rozjímavo putovať … Umožňovala mi vnímať vlastnú krehkosť a hneď ju vkladať do jej rúk. Denne ma v posolstvách uisťovala, že ma povedie a je stále pri mne. Pomáha nám premeniť aj zdanlivo nevýznamné, či bolestné okamihy dňa tak, že potom horíme – horíme ohňom Ducha Svätého a zapaľujeme druhých.
Vnímala som sa ňou doslova nesená!!! Podľa odporúčania som sa pripravila na záver ku sviatosti zmierenia. A hoci som nehovorila, z akého dôvodu prosím o sviatosť, kňaz po vypočutí mojich bied odrazu nezvykle nadšene so zdvihnutými rukami hlasno volal k Márii a nadšene hovoril o nádeji, ktorú v nej máme…
Vtedy som s vďakou pomyslela na vás a na bratstvo – na to množstvo neznámych, s ktorými som mala milosť spoločne putovať k záverečnému zasväteniu sa jej Srdcu a cez ňu Srdcu Ježišovmu …
Atmosféra a vedomie prítomnosti niekoľkotisícového spoločenstva pri záverečnej modlitbe na Podbrde 25.3.2021 mi dalo silnú nádej, že môžeme ďalej horieť, že oheň Ducha Svätého nám umožní byť bdelými, dovolí hovoriť jeho jazykom v situáciách, ktoré si nenachystáš… a Matka bude vždy prítomná! Ďakujem.“

Predchádzajúce

Modlitba ruženca v prvú sobotu v mesiaci 03.04.2021

Ďalej

Spytovanie svedomia z hľadiska vďačnosti (páter Slavko Barbarić, OFM)