Poklona krížu, 26.06.2020

Predchádzajúce

Homília, Medžugorie, 26.06.2020

Ďalej

Homília, 28.06.2020