Poklona krížu, Medžugorie, 19.6.2020

Predchádzajúce

Homília, Medžugorie, 19.6.2020

Ďalej

6. deň novény pred 39. vyročím zjavení