Poklona krížu, Medžugorie, 3.7.2020

Predchádzajúce

Homília, Medžugorie, 3.7.2020

Ďalej

Ruženec v 1. sobotu v mesiaci, 4. júla 2020