Posolstvo Kráľovnej pokoja vizionárovi Ivanovi Dragičevičovi 16.7.2020

„Drahé deti, už od začiatku svojich príchodov som sa predstavila ako Kráľovná pokoja, pretože ma posiela môj Syn, aby som vám pomohla. Chcem vás viesť cestou pokoja, chcem vás viesť k svojmu Synovi. Aj dnes vás znovu pozývam k obráteniu, k vášmu osobnému obráteniu. Drahé deti, otvorte svoje srdcia, otvorte sa Duchu Svätému, otvorte sa milosti. Chcem vám vyprosiť milosti u svojho Syna. Zvlášť vás chcem pozvať k vytrvalosti v modlitbe. Modlím sa za všetkých vás a prihováram sa za vás u svojho Syna.

Ďakujem vám, drahé deti, že ste aj dnes odpovedali na moje pozvanie.“ 

Predchádzajúce

Homília, páter Marinko Šakota, Medžugorie, 12.07.2020

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú