Posolstvo Kráľovnej pokoja vizionárovi Ivanovi Dragičevičovi 24.6.2020, 39. výročie zjavení Panny Márie

„Drahé deti, prichádzam k vám, pretože ma posiela môj Syn Ježiš. Chcem vás viesť k nemu, chcem, aby ste v ňom našli pokoj, skutočný pokoj. Pretože tento svet vám dnes nemôže dať skutočný pokoj, preto vás aj dnes pozývam k vytrvalosti v modlitbe.
Modlite sa za moje plány, projekty, ktoré chcem uskutočniť s touto farnosťou a s celým svetom. Drahé deti, ja som sa neunavila, preto, drahé deti, aj vy buďte neúnavní. Modlím sa za vás všetkých a prihováram sa u môjho Syna Ježiša za každého z vás.
Ďakujem vám, drahé deti, pretože ste aj dnes povedali áno a odpovedali na moje pozvanie.“

Panna Mária požehnala všetkých svojím materským požehnaním. Vizionár Ivan odovzdal všetkých Panne Márii, naše potreby, úmysly, rodiny, osobitne odporučil Panne Márii všetkých chorých a všetkých, ktorí ho prosili o modlitby.
Osobitne odovzdal túto farnosť, ktorú si Panna Mária osobitným spôsobom vyvolila. Potom sa Panna Mária určitý čas modlila za túto farnosť.

V modlitbe Panna Mária odišla v znamení svetleného kríža s pozdravom: „Choďte v pokoji, drahé deti moje“.

Predchádzajúce

39 ruží ako poďakovanie za 39 rokov zjavení Panny Márie v Medžugorí. Ďakujeme ti, Mária, Kráľovná pokoja!

Ďalej

Homília, Slávnosť 39. výročia zjavení, 25.06.2020