Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 20. október 2023, cez vizionára Ivana Dragičevića

„Drahé deti! Dnes vás pozývam modliť sa za pokoj. V tomto čase je pokoj zvlášť ohrozený a od vás žiadam, aby ste obnovili pôst a modlitbu vo svojich rodinách a aby ste aj druhých povzbudzovali k modlitbe za pokoj. Drahé deti, želám si, aby ste pochopili vážnosť situácie a že veľa z toho, čo sa stane závisí od vašej modlitby a vytrvalosti. Drahé deti, som s vami a pozývam vás, aby ste sa s vážnosťou začali modliť a postiť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

21.10.2023

Ďalej

22.10.2023