Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.06.2017

Výročné zjavenie vizionárke Ivanke Ivankovičovej-Elezovej, 25.06.2017

Pri príležitosti posledného denného zjavenia 7. mája 1985 Panna Mária Ivanke zverila posledné 10. tajomstvo a prisľúbila, že sa jej bude až do konca života zjavovať raz ročne, a to na výročie zjavení. Tak tomu bolo i tento rok. Zjavenie, ktoré trvalo 4 minúty, bolo v Ivankinom rodinnom dome. Na zjavení bola prítomná len Ivankina rodina. Po zjavení vizionárka Ivanka povedala:

Panna Mária nám dala toto posolstvo: „Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa.” Panna Mária bola radostná a všetkých nás požehnala svojim materinským požehnaním.

 

 

 

 

 

Predchádzajúce

NOVÉNA K 36.VÝROČIU ZJAVENÍ PANNY MÁRIE V MEDŽUGORÍ

Ďalej

Pešo z Poľska do Jeruzalema. Za pokoj