Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríl 2016

„Drahé deti! Moje Nepoškvrnené srdce krváca, keď vás vidím v hriechu a v hriešnych návykoch. Pozývam vás, vráťte sa k Bohu a modlitbe, aby vám bolo dobre na zemi. Boh vás skrze mňa volá, aby vaše srdcia boli nádejou a radosťou pre všetkých, ktorí sú ďaleko. Nech je moje pozvanie pre vás balzamom pre dušu i srdce, aby ste oslavovali Boha Stvoriteľa, ktorý vás miluje a pozýva k večnosti. Deti moje, život je krátky; vy využite tento čas, aby ste robili dobro. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Stiahnúť posolstvo

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. apríl 2016

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. máj 2016