Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2015

„Drahé deti! Aj dnes som s vami, aby som vás viedla k spáse. Vaša duša je nepokojná, pretože duch je slabý a unavený zo všetkých pozemských vecí. Vy, deti moje, modlite sa k Duchu Svätému, aby vás on premenil a naplnil svojou silou viery a nádeje, aby ste boli silní v tomto boji proti zlu. Som s vami a prihováram sa za vás u môjho Syna Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Priamy prenos 5. Medžugorského stretnutia

Ďalej

25. apríla 2015 sa na Slovensku uskutočnilo V. modlitbové stretnutie