Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2015

„Drahé deti! Aj dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša a z náručia vám dávam jeho pokoj a túžbu po nebi. Modlím sa s vami za pokoj a pozývam vás, aby ste boli pokojom. Všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Stiahnúť posolstvo

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. decembra 2015

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2.január 2016, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú