Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.júla 2016

„Drahé deti! Pozerám sa na vás a vidím vás stratených i v srdci nemáte modlitbu ani radosť.  Vráťte sa k modlitbe, deti moje, postavte Boha na prvé miesto a nie človeka. Nestrácajte nádej, ktorú vám prinášam. Deti moje, nech tento čas – každý deň bude pre vás viac hľadaním Boha v tichosti vášho srdca. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Kňazi v „škole Panny Márie“ (Fotogaleria)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2.09.2016