Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.júla 2016

„Drahé deti! Pozerám sa na vás a vidím vás stratených i v srdci nemáte modlitbu ani radosť.  Vráťte sa k modlitbe, deti moje, postavte Boha na prvé miesto a nie človeka. Nestrácajte nádej, ktorú vám prinášam. Deti moje, nech tento čas – každý deň bude pre vás viac hľadaním Boha v tichosti vášho srdca. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. júl 2016

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2.09.2016