Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. máj 2017

„Drahé deti! Najvyšší mi dovolil, aby som vás znovu pozvala k obráteniu. Deti moje, otvorte svoje srdcia pre milosť, ku ktorej ste všetci pozvaní. Buďte svedkami pokoja a lásky v tomto nepokojnom svete. Váš život je tu na zemi pominuteľný. Modlite sa, aby ste prostredníctvom modlitby túžili po nebi i nebeských veciach a vaše srdcia budú vidieť všetko inak. Nie ste sami, ja som s vami a prihováram sa za vás pred mojím Synom Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Zvuková nahrávka zamyslení nad posolstvom Panny Márie z 25.4.2017

Ďalej

Pôstom a modlitbou môžete zastaviť vojny