Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. máj 2017

„Drahé deti! Najvyšší mi dovolil, aby som vás znovu pozvala k obráteniu. Deti moje, otvorte svoje srdcia pre milosť, ku ktorej ste všetci pozvaní. Buďte svedkami pokoja a lásky v tomto nepokojnom svete. Váš život je tu na zemi pominuteľný. Modlite sa, aby ste prostredníctvom modlitby túžili po nebi i nebeských veciach a vaše srdcia budú vidieť všetko inak. Nie ste sami, ja som s vami a prihováram sa za vás pred mojím Synom Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. máj 2017

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. jún 2017