Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marec 2016

„Drahé deti! Dnes vám prinášam svoju lásku. Boh mi dovolil, aby som vás milovala a z lásky pozývala k obráteniu. Vy ste, deti moje, chudobní v láske a ešte ste nepochopili, že môj Syn Ježiš dal svoj život z lásky, aby vás spasil a dal vám večný život. Preto, modlite sa, deti moje, modlite sa, aby ste v modlitbe pochopili Božiu lásku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Stiahnúť posolstvo

Predchádzajúce

Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18. marca 2016, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. apríl 2016