Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2015

„Drahé deti! Moja modlitba je i dnes za vás všetkých, zvlášť za všetkých tých, ktorí si zatvrdili srdcia k môjmu pozvaniu. Žijete v dňoch milosti a neuvedomujete si dary, ktoré vám Boh dáva skrze moju prítomnosť. Deti moje, rozhodnite sa aj dnes pre svätosť a zoberte si príklad zo svätých dnešnej doby a uvidíte, že svätosť  je skutočnosťou pre všetkých vás. Deti moje, radujte sa v láske, lebo ste v Božích očiach neopakovateľní a nezameniteľní, pretože ste Božou radosťou v tomto svete. Vydávajte svedectvo o pokoji, modlitbe a láske. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Stiahnúť posolstvo

Predchádzajúce

Priamy prenos modlitbového stretnutia na Ukrajine

Ďalej

1-8 november: modlitba za duše v očistci