Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.september 2015

„Drahé deti! Aj dnes prosím Ducha Svätého, aby naplnil vaše srdcia pevnou vierou. Modlitba a viera  naplní vaše srdcia láskou a radosťou a stanete sa znakom pre tých, ktorí sú ďaleko od Boha. Deti moje, navzájom sa povzbudzujte k modlitbe srdcom, aby modlitba naplnila váš život a takto každým dňom, deti moje, budete predovšetkým svedkami slúženia: Bohu v adorácii a blížnemu v núdzi. Som  s vami a prihováram sa za všetkých vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2.septembra 2015

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. októbra 2015