Pôstne meditácie – fra Marinko Šakota 24. 02. 2021

Predchádzajúce

02.03.2021

Ďalej

Homília, Medžugorie 01.03.2021