Pozvanie k deviatniku k Fatimskej Panne Márii

 

Drahí bratia a sestry,

pozývame vás sa spoločne modliť deviatnik k Fatimskej Panne Márii. Zriekajme sa, postime a všetko obetujme na úmysel, aby sa v plnosti uskutočnilo všetko, čo zveril Boh Panne Márii v tejto dobe. Modlime sa za víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca.

Začíname 4. 5. a končíme 12. 5. 2024 na vigíliu 107. výročia jej zjavení vo Fatime 13. 5. 2024.

Každý večer tu v Medžugorí budeme v momente zjavenia Panny Márie 17.40 odovzdávať tento náš spoločný úmysel spolu s vami.

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. august 1991

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Teraz ako nikdy predtým, keď sa začal uskutočňovať môj plán, je satan silný a chce prekaziť moje plány pokoja a radosti a aby ste si mysleli, že môj Syn nie je pevný vo svojich rozhodnutiach. Preto vás všetkých pozývam, drahé deti, aby ste sa ešte pevnejšie modlili a postili. Pozývam vás k deväťdňovému zriekaniu, aby sa s vašou pomocou uskutočnilo všetko, čo chcem uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som začala vo Fatime. Volám vás, drahé deti, aby ste teraz pochopili dôležitosť môjho príchodu a vážnosť situácie. Chcem zachrániť všetky duše a obetovať ich Bohu. Preto sa modlime, aby sa v plnosti uskutočnilo všetko, čo som začala. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Posolstvo, Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. január 2023

„Drahé deti! Modlite sa so mnou za pokoj, pretože satan chce vojnu a nenávisť v srdciach a národoch. Preto sa modlite a obetujte svoje dni pôstu a pokániu, aby vám Boh daroval pokoj. Budúcnosť je na rázcestí, pretože moderný človek nechce Boha. Preto ľudstvo smeruje k záhube. Deti moje, vy ste moja nádej. Modlite sa so mnou, aby sa uskutočnilo to, čo som začala vo Fatime a tu. Modlite sa a vydávajte svedectvo o pokoji vo svojom okolí a buďte ľuďmi pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Predchádzajúce

03.05.2024

Ďalej

Deviatnik k Fatimskej Panne Márii – 1. deň