Pozvanie k duchovnej obnove „Zasvätenie sa 33“

Pokoj a dobro z Medžugoria!

Drahí priatelia,

pozývame vás zúčastniť sa 33-dňových duchovných cvičení on-line: Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie. Pozvite svojich blízkych, známych, priateľov, obnovte si zasvätenie s celou rodinou.

Obetujme ich tentokrát za našu domovinu. Zjednoťme sa spoločne v modlitbe za Slovensko.

33-dňovú prípravu k zasväteniu začíname 13. júla 2021 a ukončením bude zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie 15. augusta 2021 na sviatok Nanebovzatia Panny Márie.

Je to pobožnosť zasvätenia sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie. Zasvätenie spočíva v tom, že do rúk Panny Márie vložíme všetky svoje zásluhy, modlitby, pôsty, skutky, práce, celú svoju bytosť.

Úctu zasvätenia sa šíril svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu. Napísal dielo O pravej úcte k Panne Márii kde vo všeobecnosti rozvinul a zdôvodnil prednosti tohto duchovného kroku.
Na stiahnutie: O pravej úcte k Panne Márii, List sv. Jána Pavla II.

Čas tejto 33-dňovej prípravy k zasväteniu je časom zvláštnej premeny našich sŕdc, časom výnimočného odovzdania sa starostlivosti Panny Márie.

Niekoľko svedectiev tých, ktorí prešli touto cestou:

„… Tento neuveriteľne krásny čas je darom od Boha. Vo všetkom, kdekoľvek som bola, som cítila Božie vedenie. Je to neuveriteľné, úžasné, je to oslobodenie od hriechov, všetkého negatívneho!“ (Miroslava)

„… Teraz prežívam neobyčajný stav uvedomenia si, že nepatrím sebe, ale Márii a Ježišovi.“ (Oxana)

„… Týchto 33 dní uplynulo tu na zemi, ale duchovne akoby na nebi.“ (Natália)

„.. Je to neuveriteľná cesta. Moje srdce prenikla nepochopiteľná láska.“(Jaroslava)

Každý deň má svoj „vlastný“ text k rozjímaniu: zo Svätého písma, z knihy O pravej úcte k Panne Márii od sv. Ľudovíta Mária Grignion z Montfortu, myšlienky sv. Jána Pavla II., sv. Terezky z Lisieuxu, posolstvá Kráľovnej pokoja z Medžugoria a určené modlitby na každý deň.

Každý deň si treba vyhradiť čas, približne 20 – 30 minút dôsledne a vytrvalo.

Ponúkame Vám niekoľko spôsobov ako sa môžete zúčastniť týchto duchovných cvičení:

  1. Na stránke www.svetlomariino.sk si môžete každý deň nájsť texty k rozjímaniu na daný deň alebo sa môžete od 10. júla 2021 pridať do skupín, kde Vám každé ráno príde rozjímanie na daný deň:

Viber:
https://invite.viber.com/?g2=AQAMbmPaWMkkcUzqwoMWCTupzypWNU1%2F9656M94w8Q%2BzrT9YtTQhsYQlNZmaYYEE

WhatsApp:
33-dňové zasvätenie 6:
https://chat.whatsapp.com/CB1KQiW5N7h9V6ihQ2AaWj.

Mail:
ak máte záujem dostavať rozjímania na každý deň mailom, napíšte nám na: gospa3@gmail.com

  1. K dispozícii je nová aplikácia SVETLO MARIINO, ktorú si môžete stiahnuť do svojich mobilov.
  2. Na našom YouTube Svetlo Máriino nájdete video s rozjímaniami na každý deň.
  3. Môžete si objednať knihu a vykonať si Duchovné cvičenia i sami:
    Knihu Duchovné cvičenia k zasväteniu a Zásady – Rodina Panny Márie Kráľovnej pokoja si môžete objednať na: https://hla.tvojamatka.sk

Tešíme sa na spoločný čas v modlitbe s vami,
Svetlo Máriino

Texty na každý deň sú vybrané z kníh: Duchovné cvičenia k zasväteniu a Zásady, Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja; Zasvätenie sa svätému Jozefovi, Donald H. Caloway MIC

V prípade, ak máte otázky, môžete nám písať na: gospa3@gmail.com

Predchádzajúce

06.07.2021

Ďalej

07.07.2021