Procesia so sochou Panny Márie. 41. výročie zjavení Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25.6.2022

Predchádzajúce

26.06.2022

Ďalej

Homília, provinciál Hercegovinskej františkánskej provincie páter Jozo Grbeš 25.06.2022