Program online kongresu o plodoch Medžugoria v čínsky hovoriacich krajinách

Informačné centrum Mir-Medjugorje organizuje tretí online kongres o plodoch Medžugoria v čínsky hovoriacich krajinách (kantonský a mandarínsky dialekt) s názvom

Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“(Mt 7,7).

Kongres sa uskutoční 30. októbra 2021 o 10.00. Program zahŕňa katechézy, svedectvá a medžugorské piesne. Účastníkom sa prihovoria biskupi, kňazi, vizionári, pútnici…

10.00 Úvodné minúty – otvorenie kongresu

Medžugorská hymna Prichádzame Matka drahá, úvodné slovo a modlitba

10.15 Historický prehľad – Medžugorie v čínsky hovoriacich krajinách: história a šírenie

10.30 Mons. Luigi Pezzuto, apoštolský nuncius v Bosne a Hercegovine
Katechéza

10.40 Dorathy Lui
Svedectvo: Milosť, ktorú dostala v Medžugorí, zachránila jej manželstvo

11.00 p. Miljenko Šteko, provinciál Hercegovinskej františkánskej provincie a predseda Únie menších bratov Európy (UFME)
Katechéza: Modlitba srdcom

11.15 Sr. Jane Shengyan
Svedectvo duchovného povolania

11.30 Jakov Čolo

11.40 Rodina Chiu (Boston, Bernice, Velda)
Svedectvo: Skúsenosť návštevy Medžugoria

11.45 Christina a Dominic Lau
Vznik Medžugorského centra v Kanade

12.05 Marija Lunettiová

12.15 Robin Cheung, diakon
Svedectvo: Skúsenosť Medžugoria, odpoveď na pozvanie do diakonátu

12.35 Hubert Liebherr, riaditeľ Medžugorského informačného centra pre nemecky hovoriace krajiny

12.40 Oriol Vives, vedúci nadácie Centro Medjugorje pre španielsky hovoriace krajiny

12.50 p. Marinko Šakota, medžugorský farár
Katechéza: Ako sa modliť?

13.00 Rodina Chin (Peter, Lucy, Agnes), organizátor pútí a jeho rodina
Svedectvo: O plodoch Medžugoria v ich životoch

13.20 Ivan Dragičevič

13.40 František Ching, kňaz a člen Kňazskej spoločnosti Svätého kríža
Duchovný sprievod na púťach do Medžugoria

13.50 Halina Ip
Svedectvo obrátenia cez posolstvá Panny Márie

14.05 p. Danko Perutina, františkán a mariológ
Katechéza: Význam modlitby ruženca v rodine

14.20 Pierre Leong
Osobné obrátenie, iniciátor 3-hodinovej modlitby podľa večerného modlitbového programu v Medžugorí

14.40 Rodina Yau (Cheuk Yin, Anissa, Scholastic, Magdalene)

14.50 Sherman Luk, zakladateľ kapely TOUCH, s ktorou organizuje adorácie vo farnosti a Festival mládeže

15.15 Mark Cheung
Medžugorský pútnik z Hongkongu

15.20 p. Slavko Barbarič
Návšteva v Hongkongu, Macau a na Taiwane

15.30 Anthony Chan
O Svätej Eucharistii, modlitba srdcom, ako sláviť sv. omšu srdcom

15.45 Anthony Man, posledných 15 rokov putuje z Toronta do Medžugoria
Svedectvo: Cesta obrátenia a jej plody

15.55 Emily Chan
Svedectvo: Obrátenie cez hudbu

16.05 Andrew Cheng
Svedectvo o manželstve a rodine, ktorá ostala spolu vďaka Panne Márii

16.10 Mons. Joseph Ha Chi-Shing, pomocný biskup Hongkongu
Katechéza: Modlite sa srdcom

16.30 Paul Ma, diakon
Svedectvo o duchovnom povolaní

16.45 p. Peter Leung
Rozhovor s kňazom, jedným z najväčších propagátorov Medžugoria v Hongkongu

17.00 Večerný modlitbový program z Medžugoria naživo

17.00 Tajomstvá radostného a bolestného ruženca

18.00 Svätá omša

19.00 Adorácia

Koniec kongresu

Predchádzajúce

23.10.2021

Ďalej

24.10.2021