PROSÍM ŤA, MODLI SA NA MOJE ÚMYSLY

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Volám sa Tatiana, mám 40 rokov a vychovávam krásnu dcéru Sofiu, ktorá má 14 rokov. Na príhovor Panny Márie sa mi zmenil celý život.

Pred 10 rokmi som prvýkrát navštívila Medžugorie. Panna Mária bola pre mňa vždy nebeskou Matkou, no v ten večer som ju stretla osobne, v objatí, v slovách lásky a malého poučenia, ktoré zmenilo môj život. 

Mária mi povedala: „Tak dlho som čakala na naše stretnutie, ďakujem ti, že si tu. Vždy sa modlím na tvoje úmysly a prosím ťa, aby si sa ty modlila na moje“. Tieto slová tak hlboko vstúpili do môjho srdca, že  od toho dňa som ruženec nepustila z ruky. 

Vtedy som bola sirota (otec utápajúci sa v alkohole, mama vždy v  práci v zahraničí, manžel na cestách za dobrodružstvami tohto sveta a malá dcérka v náručí, plná beznádeje a pekla okolo mňa).

Ale dnes som šťastná, pretože moji rodičia sa zosobášili a žijú v Božej milosti, v pokoji a láske. Alkohol už nie je súčasťou našej rodiny ani na dovolenkách.  Moja dcéra je šťastná, pretože má šťastnú mamu (mňa) a Boh sa o ňu vždy stará cez rôznych ľudí, ktorých posiela do našich životov. Verím, že aj ona bude mať skutočný vzťah s otcom. Verím v manželský život pre seba i pre ňu. Dnes vďaka spoločnej modlitbe ruženca s Pannou Máriou nie som už viac sirota, ale milovaná dcéra nebeského Otca a mám všetkého dosť, aby som sa mohla deliť s blížnymi.

Tatiana, Ukrajina

Predchádzajúce

Boh je tu, buďte svätí (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Modlitba radostného ruženca v prvú sobotu v mesiaci 6.1.2024