Ruženec za pokoj na Ukrajine i za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku

Drahí priatelia,
2. marca 2022 je Popolcová streda.
Svätý Otec nás pozval v tento deň k pôstu a modlitbe za Ukrajinu.
Druhého v mesiaci je i deň, keď sa modlíme v Medžugorí za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku.
Pozývame vás modliť sa s nami online ruženec za pokoj na Ukrajine i za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku.
Začiatok: 8.30 – modlíme sa 4 ružence
Kde: v Medžugorí pri Modrom kríži pod Podbrdom
Online: www.facebook.com/svetlomariino
https://www.youtube.com/c/SvetloMariino

Odpovedajme na pozvanie Panny Márie
25.2.2021
„Drahé deti! Boh mi dovolil aj dnes byť s vami, aby som vás pozvala k modlitbe a pôstu. Žite tento čas milosti a buďte svedkami nádeje, pretože vám opakujem, deti moje: modlitbou a pôstom môžu byť aj vojny odvrátené. Deti moje, verte, žite vo viere a s vierou tento čas milosti. Moje Nepoškvrnené srdce nenecháva nikoho z vás v nepokoji, ak sa ku mne utieka. Prihováram sa za vás u Najvyššieho a prosím za pokoj vo vašich srdciach a nádej pre budúcnosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

25. 2. 2008
„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás znovu pozývam k modlitbe a zriekaniu. Nech je váš deň pretkaný malými vrúcnymi modlitbami za všetkých, ktorí nespoznali Božiu lásku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Svetlo Máriino

Predchádzajúce

01.03.2022

Ďalej

02.03.2022