Svedectvá z  33 – dňových duchovných cvičení zasvätenia ukončených 15.8.2020.

 • Chcem tiež, všetkým veľmi poďakovať hlavne tým ktorí organizovali toto zasvätenie. A potom chcem tiež trochu venovať pozornosť všetkým ostatným je veľmi dôležité, aby sme toto zasvätenie šírili všade tam kde sme, kde sa nachádzame. Nenechajme si dobré a Máriino svedectvo pre seba. Svet potrebuje obnovu a zasvätenie a toto je tiež jeden s prostriedkov, akým môžeme šíriť radostnú zvesť o Márii. Modlím sa za každého z vás. bohoslovec Martin

 • Moje svedectvo ?zasvätenie som sa modlila neobmedzene zo sestrou a nevedeli sme o sebe až posledný deň nás Duch Svätý spojil a zasvätili sme sa spolu pred kňazom a bol to duchovný zážitok Mária ďakujeme ????❤️❤️ Oľga

 • Z celého srdca Vám ďakujem za krásne pripravenú duchovnu obnovu. Bol to čas pre mňa veľmi vzácny a bohatý na rozjímanie. Nech Vás za všetko odmení naša dobrotivá a láskyplná Matka Mária -Kráľovná pokoja so svojim Synom. Teším sa na okt. duch. obnovu! S láskou a veeeľkou vďakou v modlitbách zostava s Vami spojená H???❤️❤️❤️??? H.

 • Chvála Kristu a Marii, cítím ve svém srdci velkou vděčnost za všechny milosti, které jsem dostal během 33 denní přípravy. Každé ráno jsem se těšil na modlitbu. Moc děkuji za společenství Vás všech a zvláště děkuji za zasílání modliteb z Medjugorje. Panno Maria jsem celý Tvůj ?. Jiří

 • Ďakujem aj ja za toto spoločne  zasvätenie sa Nepoškvrnenej, pozdravujem z africkej Ghany a žehnám vám všetkým. o. Pavol

 • Počas 33 dní, každý deň som cítila bezpečie Panny Márie že jej všetko odovzdávam, a dnes viem, že si želá odovzdávať jej všetko čo som a čo mám, čo prežívam  pod jej ochranný plášť, každý deň a nikdy neprestať. Tak nám Mamka daj srdcia verne vytrvale v modlitbe, nech túžim po tom, po čom  túžiš ty. Nech snívam čo snívaš ty lebo viem že ma privádzaš k Ježišovi a ukazuješ nám zasľúbenú zem, aby sme mali nebo v srdci. Amen.  Anna

 • PBPJK! AVE MARIA!Posielam ešte raz veľké poďakovanie za možnosť obnovenia zasvätenia a za veľmi hlboké duchovné texty pri 33 dňovej príprave.Uvedomila som si, že si nepamätám, či som v minulosti Panne Márii dala výslovne aj svoje srdce. Tak som to učinila včera. A potom som dostala veľkú túžbu prosiť o milosť tichého a pokorného srdca. Takého, aké sa páči Pánu Ježišovi . Ešte raz veľmi ďakujem.  Posielam modlitbu pre vás všetkých. ❤️❤️❤️ Miroslava 

 • Spolu s Pannou Máriou radostne volám : „Velebí duša moja Pána a môj duch plesá v Bohu mojom Spasiteľovi “ za všetky milosti, ktoré sme dostávali počas 33 nesmierne požehnaných dní. Ďakujem všetkým  tým, ktorí nám sprostredkovali také úžasné texty. Veľmi nám budú chýbať skoré ranné „svieženky“ našich duší… nedá sa slovami opísať, čo prežíva moje srdce. V Srdci Ježišovom skrze Nepoškvrnené srdce Panny Márie spolu s vašimi ❤. VĎAKA BOHU. Ján

 • AVE MARIA!Prijmite prosím hlboké poďakovanie za možnosť pripojiť sa k  33 dňovej príprave a následnému zasväteniu sa Pánu Ježišovi skrze ruky Panny Márie.Toto zasvätenie, ktoré vychádza z dielka sv.Ludovita Máriu Grignona z Montfordu O dokonalej úcte k Panne Márii tiež zmenilo úplne môj život. Stala som sa členkou Máriinej Légie, ktorá vychádza z tohto zasvätenia. Máriina Légia je mocná svetová sila. Má viacej ako 13 mil. členov na všetkých svetadieloch v 191 krajinách. Bola založená pred 100 lety a dostala požehnanie viacerých pápežov. Duchovnou zbraňou Máriinej Légie je sv. ruženec.Duch légie je duchom samotnej Panny Márie. To Ona sama pozýva do Légie, stať sa jej „vojakmi“ ,čiže rozšľapávať hlavu hada a šíriť Kristovo kráľovstvo. Je to veľká milosť – slúžiť Panne Márii. Panna Mária nás potrebuje. Pokiaľ by mal niekto záujem dozvedieť sa viacej o Mariinej LegiiBudem oslovovať veľa ľudí, aby sa zúčastnili prípravy a zasvätenia od 4.9.2020.Dnes 15.8. som mala hlboký duchovný zážitok, ktorý bol umocnený tým, že nás bolo tak veľa. Všetkých vás srdečne pozdravujem a zahŕňam do modlitby. Miroslava

 • Ďakujem vám , že som sa mohla v modlitbe s toľkými ľuďmi stretnúť a pozerať video z Medžugoria. Nech vás Svätý Duch vedie a osvecuje, že aj takto evanjelizujete ľudí. Som zato vďačná a hlavne Bohu, ktorý ma na vás napojil duchovne cez jednu drahú a prekrásnu dušu Zuzanku z Bratislavy. Veľké Bohu vďaka a vám želám dobrí ľudia z videa na každý deň plameň lásky Ducha Svätého, aby ste  rozpaľovali lásku v a vieru  v ľuďoch, nech vás Pán ochraňuje a žehná vaše kroky a nápady . Určite sa Panna Mária raduje a povie to aj svojmu drahému Synovi Ježišovi. Vďaka Mária❤️❤️❤️❤️?

 • Ahojte ?Vôbec som nevedela, že dnes je koniec modlitieb 33 dňového zasvätenia Panne Márii. Je však zaujímavé, že dnes v kostole má to akosi ťahalo k soche Panny Márie Fatimskej, ku ktorej vôbec nechodím. Cítila som potrebu chytiť sa krížika na jej ruženci, čo som aj urobila a pochopila som, že modlitba svätého ruženca je naša  duchovná posila na ceste k Bohu, naša nádej a dokonalá životná poistka bez platenia.  Modlime sa ruženec … je to najsilnejšia atómová zbraň, ktorá dokáže všetko premeniť na čistú lásku. Veď aj Panna Mária z Pompejí  povedala :  „Ten, kto šíri ruženec, bude zachránený! Amen .? Mária

 • Keď zomrela moja mama privinula a odovzdala som sa Matke Božej. Veľmi som ju vtedy potrebovala a ona odovzdané stala pri mne. Touto modlitbou sa môj vzťah prehĺbil. A naviac ma viedla do náručia a srdca svojho syna. Som šťastná a vďačná, veď mi nič nechýba. A získala som vaše spoločenstvo. Ďakujem ??? Ala 

 • Požehnaný večer prajeme, tých 33 dní boli pre mňa a moju manželku veľkým povzbudením a za všetko vyslovujeme Pán Boh zaplať. Chceme sa ďalej modlitbách stretať s Máriou a Ježišom. Andrej

 • 33 dní v  spojení s Pannou Máriou. Modlili sme sa ju s manželom spolu s 10ročnou dcérou a s 6ročným synom,  bol to požehnaný čas pre našu rodinu?modlitba zasvätenia sa nám uchovala hlboko v srdciach. Naše srdcia  sú zjednotené so srdcami našej Panny z Medžugorie , ktoré je v jednote s Božským Srdcom nášho Spasiteľa. Nech vás Pán požehná za vašu námahu, čas vďaka ktorému sme sa mohli každodenne stretnúť v modlitbe. Veľké  Pán Boh zaplať?? Lenka

 • Ďakujem z celého srdca za takúto nádhernú možnosť zasvätenia sa. Každý deň som sa tešila na Vaše správy.   Dalo mi to nový krajší pohľad na Máriu. Predtým som Panne Márii nevenovala až takú pozornosť. Teraz sa za to hanbím. Modlím sa za tých, ktorí Pannu Máriu vytláčajú zo svojho života a urážajú. Nech Vám Pán žehná, nech je čoraz viacej takých ľudí ako ste vy. ? Daniela

 • Ďakujem všetkým s ktorými sme spolu putovali. V mojom prípade s obavami či nato mám a či som hodná takej milostí. Panna Mária má zaviedla do Marianky v deň keď sme zasväcovali naše utrpenia v chorobe. Pre veľké a dlhotrvajúce bolesti kolena zle chodím. Pochopila som aký DAR je choroba. Vo večernom prázdnom chráme svietila vystavená Eucharistia a Božia láska bola všade okolo mňa. Ďakujem Panne Drahej, je to najväčší režisér na svete, nikdy nevieš čo má pre teba pripravené. Evka

 • Počas 33 dňovej modlitby sme prežívali veľmi ťažké časy a ešte stále sa to neupokojilo. Ja som neprestavala a neprestávam  sa modliť a prosiť Našu Nebeskú Mamku o Božiu pomoc a ochranu pre moju rodinu. Viem, že je neustále pri nás a prikrýva nás svojim Ochranným plášťom a svojimi modlitbami sa za nás prihovára u Pána Ježiša, svojho Milovaného syna. Vďaka Ti Pane. Amen. Boženka

 • Chcem z celého srdca poďakovať na prvom mieste Dobrému P. Bohu, potom našej najdrahšej Mamičkej P. Márii, potom Vám všetkým, ktorí ste nám umožnili takéto krásne stretnutia v dome našej Mamy ( ako hovorí D. Chmielewský), za všetky požehnania a milosti, za toto duch. spoločenstvo v jednote modlitby… Nech Vás dobrý Boh naďalej požehnáva a naša drahá mamička neustále formuje tak, aby ste vy, aj my stále viac milovali a plnili Boží plán, ktorý má pre nás každého pripravený Pán tam, kde žijeme tak ako chce On sám. Veľké ďakujem. ?❤ Erika

 • Pozdravujem všetkých a ďakujem veľmi pekne za tuto možnosť a vašu námahu, že sme sa mohli takto zasvätiť. Budeme takto všetci spojení ako v duchovnej rodine a iste aj modlitby budú väčšou silou a pomocou pre všetkých. Ďakujem a teším sa. Už iba bojovať ako praví rytieri Nepoškvrnenej! ❤️???? Jarka

 • Pozdrav Pán Boh ❤️ 33 dní s vami a Maminkou mi  prešiel veľmi rýchlo. Bol to čas plný milosti, pokoja a lásky. Obrovské zaplať za všetko, čo pre nás robíte dievčence z komunity Svetlo Máriino ♥️ priznám sa, zostala som smutná pretože posledný deň som cestovala do Vysokých Tatier a myslela si, že moja námaha skončí nadarmo! Ale pochopila som zasvätenie!!! ♥️ Kvietky som dala k soche Panne Márii, čo mám doma, v Tatrách som našla ten pravý kostol, kde som sa zúčastnila sv. omši, stihla sa pomodliť desiatok, Eucharistiu, povedala Maminke, že patrím celá jej. Po sv. omši prečítala zasvätenie, ktoré som si prepísala na papier a podpísala. Žiaľ kňaz mi to nepodpísal, pretože odišiel rýchlo po sv.. omši. Pozdravujem vás, žehnám a ďakujem ❤️ Slavka

 • Aj ja som vďačná za tento požehnaný čas!Na sviatok sv. Benedikta, v sobotu 11.7. som sa rozhodla, že od pondelka by som rada spomalila, začala žiť intenzívnejšie nejaký čas súkromné duchovne cvičenie, na spôsob, ako odporúčal Benedikt: ora et labora et studiorum, teda pracovať v každodenných povinnostiach a zvyšok času venovať modlitbe a čítaniu. Hneď v nedeľu mi ako odpoveď na túto myšlienku prišlo pozvanie na 33-dňové zasvätenie sa. Dnes viem, že nie je nežnejších duchovných cvičení ako s Máriou, nenápadnou, nepoškvrnenou, presvätou. Osobitne sa ma dotýkali slová vzývania Ducha Svätého, neuchopiteľného prejavujúceho sa tak pestro a mocne. Rada by som ich venovala Jemu srdcom denne, aj keď nie každý deň pociťujem radosť.Dnes je vzácna slávnosť a prosím Máriu, ktorá verím, že nesie každého z nás, aby vzbudzovala pravú túžbu po nebi, a vzala nás s jej srdcom do blízkosti večnej Lásky.Nech prvenstvo ich nebeskej lásky prebúdza moje i Vaše srdcia. Bohu vďaka! Simi Mária

 • Ďakujem vám veľmi za všetko ❤ak mam byt úprimná, viem, že to možno nie je správne, ale išla som do tohto 33 dňového zasvätenia hlavne preto, že som vlastne vôbec nechápala úlohu Božej Matky v mojom živote a bála som sa mat s ňou nejaký vzťah. Bála som sa, že časom by som ju mala vo väčšej úcte ako samotného Boha. Tieto každodenné rozjímania a modlitby mi však veľmi pomohli pochopiť ju a hoci to nebolo vždy ľahké, dnes som toto 33 dňové zasvätenie ukončila s obrovskou radosťou z tohto nového vzťahu s Máriou. Pomohlo mi to nanovo sa zamilovať do Ježiša a nájsť spôsob ako milovať Božiu Matku bez strachu❤?veľmi som za to vďačná, nech vás za to Pán Boh hojne požehnáva a nech vás na všetkých vašich cestách a vo všetkých službách ochraňuje Panna Mária spolu s jej synom a našim Pánom Ježišom Kristom + Christine

 • Presvjata Bohorodica?, mala som 33 rokov a bola som na križovatke svojho života, čo a ako ďalej, Teba som prosila o milosť prísť k Ježišovi, zobrala si si ma za ruku a spolu s tebou som prišla k Ježišovi Kristovi, tento rok je tomu 33 rokov ako sa stále učím, deň čo deň kráčať za Ježišom, a dnes je 33 dní môjho snaženia Zasvätenia sa Ježišovi cez Máriu, milosť ktorú si ani nezaslúžim , ale s veľkou nádejou  a láskou prijímam, vďaka Vám všetkým za tento milostivý čas, pozdravujem do Medzugoria ??♥️ Mária

 • Ďakujem za to, že som sa aspoň takto mohla spojiť a venovať svoj čas našej matičke nebeskej a mohla som takto pomôcť modlitbami na záchranu sveta obrátenie ľudí a mohla som zasvätiť svoje deti manžela.Obrovské ďakujem. Anna

 • Počas 33 dní, každý deň som cítila bezpečie Panny Márie, že jej všetko odovzdávam , a dnes viem že si želá odovzdávať jej všetko čo som a čo mám, čo prežívam  pod jej ochranný plášť, každý deň a nikdy neprestať. Tak nám Mamka daj srdcia verne vytrvale v modlitbe nech túžim čo túžiš ty nech snívam čo snívaš ty lebo viem že ma privádzaš k Ježišovi a ukazuje nám zasľúbenú zem, aby sme mali nebo v srdci. Amen. Anna

 • Cítim, že sme jedna veľká rodina okolo P. Márie, aj keď sa osobne nepoznáme. Teším sa z toho a ďakujem za každého z vás. Terézia

 • Celý tento čas bol požehnaný?a ešte stále je. Začiatok bol tiež ťažký, lebo aj u nás zlý veľmi útočil, skrz deti a manžela. Ale v druhej polovici som sa cítila s Pannou Máriou silnejšia a tešila som sa kedy mi príde sprava. Dnešné zasvätenie bolo najkrajšie, ale večer sa mi zdalo, že zlému sa to nepáčilo, že sa veľmi na dnešný deň teším?Panna Mária zariadila tak, aby sme jej niesli dar dvaja v kostole?Pán Boh zaplať za Vašu námahu. Mária

 • Pán Boh Vás odmeň za tie úžasné dni, ktoré sme strávili spolu s Pannou Máriou a s Vami. Cítila som pokoj a lásku a uvedomovala som si to spoločenstvo a silu modlitby. Z celého srdca ďakujem Vám, že ste nás sprevádzali počas týchto duchovných cvičení. Hanka

Predchádzajúce

Katechéza 29.08.2020, Medžugorie.

Ďalej

Homília, Medžugorie, 08.09.2020