Svätá omša, ktorú celebroval Mons. Luigi Pezzuto, apoštolský nuncius v BiH, Mladifest, 01.08.2020

Predchádzajúce

Úvodné vysielanie: Festival Mladých 1.8.2020

Ďalej

Adorácia, Mladifest, Medžugorie 01.08.2020