Svätý Otec vymenoval za vizitátora pre Medžugorie Mons. Alda Cavalliho

Pápež František vymenoval špeciálneho apoštolského vizitátora pre farnosť v Medžugorí. Je ním Mons. Aldo Cavalli, niekdajší apoštolský nuncius v Holandsku.

Ako sa uvádza v oficiálnom oznámení Tlačového strediska Svätej stolice, služba Mons. Alda Cavalliho je zadefinovaná na neohraničený čas, pričom ide o menovanie z priameho rozhodnutia Svätej stolice (ad nutum Sanctae Sedis).

Mons. Aldo Cavalli, ktorý pochádza z talianskeho regiónu Lombardia a má 75 rokov, nadviaže v Medžugorí na pastoračnú službu poľského arcibiskupa Mons. Henryka Hosera, ktorý zomrel v auguste tohto roku.

Od roku 1979 pracoval Mons. Cavalli vo vatikánskej diplomatickej službe. V roku 1996 prijal biskupskú vysviacku ako titulárny arcibiskup a postupne bol nunciom v krajinách São Tomé e Príncipe (1996), Angola (1997), Čile (2001), Kolumbia (2007), Líbya a Malta (2013). Od roku 2015 bol nunciom v Nizozemsku a zároveň stálym pozorovateľom pri Organizácii pre zákaz chemických zbraní. 

-jb

zdroj, foto: vaticannews.va

Predchádzajúce

27.11.2021

Ďalej

28.11.2021