Svedectvá z 33 – dňových duchovných cvičení zasvätenia ukončených 08.12.2020.

Nikdy som nebola v Medžugorí. Ďakujem Bohu za dar Medžugoria za to, že je vynaliezavý. Ďakujem za vás, že konáte a počúvate vnuknutia ako priblížiť Máriine posolstvá, že sa Panna Mária mohla dotýkať môjho srdca a meniť postoje a konanie v mojej rodine. Chvála ti Pane, že meníš moje zatvrdlivé srdce. Ďakujem Otecko.
Anna

Je nádherné cítiť takú blízkosť ľudí aj na obrovskú vzdialenosť. Láska má veľkú moc. Ďakujem vám všetkým. Iveta

Ďakujem vám všetkým. Je krásne niekde patriť, byť v Božej láske prijímaný a zjednotený s našou drahou Nebeskou Mamičkou. Ďakujem. Buďte požehnaní. Mirka

Ďakujem za možnosť byť s vami všetkými, ďakujem za to, že mi Panna Mária vstúpila do života a môžem ju spoznávať. Naučila som sa modliť ruženec a pocítila som naplnenie. Veľmi by som si želala, aby môj manžel dostal dar viery. Prosím spomeňte si na neho pri modlitbe. Ďakujem. Dominika a Michal

Aj ja ďakujem za týchto požehnaných 33 dní s Pannou Máriou. Verím, že kto kráča s Pannou Máriou svojím životom sa nestratí a príde do cieľa – do večnej blaženosti. Pán Boh odmeň organizátorom ich námahu. Eva

Ďakujem za 33 dní modlitieb a spoločenstvo s našou matkou. Ďakujem Bohu, že mi dal spoznať a viac objasnil našu Matku cez modlitby, kde ma sprevádzala aj v nemocnici. Môžem povedať, že je to naozaj silná zbraň proti zlu… Svedčím o tom, lebo som zažil moc modlitby skrze Ježiša Krista. Amen. Boh nech vás žehná milosťou Ducha Svätého. Ľubomír

Chcem sa vám úprimne a zo srdca poďakovať za čas strávený s vami a s našou drahou Pannou Máriou. Absolvovala som už 3-krát duchovné cvičenia s vami. Pán Boh vás požehnaj. Teším sa na ďalšie duchovné stretnutia s našou Božou Rodičkou a s vami. Tieto stretnutia obohacujú telo i dušu. S úctou a vďakou, Anna.

Pánu Bohu veľká vďaka a chvála za tento požehnaný a milostiplný čas. Ďakujem za našu Nebeskú Mamičku, Pannu Máriu, ktorá nás sprevádza a ochraňuje aj cez zasvätenie sa a vedie bližšie k Najsvätejšej Trojici. A všetkých, ktorí prosia o pomoc ponáram do♥️ Božej prítomnosti Trojjediného Boha, do jeho lásky a milosrdenstva, aby sa oslávil všade a vo všetkom ….Prajem všetkým požehnané a milostiplné vianočné sviatky. ️Alenka

Som veľmi vďačná Pánu Bohu a Panne Márii za túto možnosť byť na týchto d. c. a zasvätiť sa Panne Márii. Dostala som dar veľkej túžby viac milovať Máriu a urobiť všetko pre to, aby som potešila jej Nepoškvrnené Srdce. Nech je navždy milované a chválené. ️Mária
Bolo to krásne, naplňujúce, ale mala som aj útoky, no tentokrát som vydržala do konca, lebo minule som to vzdala. Som nesmierne šťastná, slzy sa mi tlačia do očí a moje srdce plesá od radosti. Už sme v Máriinom objatí, už patríme jej a už sa nemusíme ničoho báť. Ďakujem zo♥️♥️♥️♥️. Buďte všetci mocne požehnaní. Ivana

Bohu vďaka aj vám anjeli Medžugoria. Bola som 27 dní v karanténe. Celý čas som bola spojená v prenosoch z Medžugoria, ruženec, omša, poklona Sviatosti Oltárnej, poklona krížu aj s našou Trnavskou novénou. Vďaka ti Ježišu, vďaka ti Panna Mária, vďaka Medžugorie. Alžbeta

Veľmi ďakujem za ponuku už tretieho môjho zasvätenia sa P. Márií, ktorá bola pri mne, keď sme v tomto čase odprevadili do neba moju dobrú svokru aj mamu. Len Matka, Panna Mária môže držať človeka silno vo svojom náručí a prihovárať sa za tieto duše. Ďakujem zo srdca️ všetkým v Medžugorí, ktorí nám toto zasvätenie sprostredkovali.♥️Adriana

Jsem šťastný, že jsem mohl prožít nezapomenutelné a nádherné chvíle a prožívám je stále s naší nebeskou Maminkou Marii️.

Ďakujem veľmi za krásne strávený čas s Pannou Máriou a spolu s ňou aj s Ježišom. Bol to krásny čas a v tento čas som mala, a naďalej aj mám, oveľa väčší pokoj a lásku k Ježišovi ako predtým. Je to veľké posila. Vďaka aj všetkým organizátorom. Laura

Milovaní spoluzasvätení a zasvätené, s radosťou v srdci zo zasvätenia vás chcem poprosiť o modlitbu, či malú obetu za môjho drahého manžela. Chcú mu urobiť biopsiu, aby zistili, aký typ metastáz ma v kostiach (opäť po 10 rokoch ), aby mohli nastaviť liečbu….Janík s úsmevom jemu vlastným rad hovorí: „Lekári liečia, ale Boh uzdravuje!“ S vďakou posielame jedno Zdravas a objatie pre každého z vás… Všetko vkladáme s dôverou do rúk Márie a Jozefa. Oni to rýchlo odnesú k Ježišovi… Beáta

Pán Boh zaplať všetkým za 33-dňovú prípravu k zasväteniu sa Panne Márii. Modlila som sa s vami a prehlbovala som si svoj vzťah k našej nebeskej Mamke a k jej Synovi. Prosím Pannu Máriu, aby mňa a moju rodinu naučila žiť podľa jej posolstiev. Prajem všetkým požehnaný advent. Kráľovná pokoja, oroduj za nás.
Helen

Ďakujem za všetko. Som až prekvapený ako naša drahá Mama sprevádza ľudí v utrpení. Koľkí z vás stratili blízkeho alebo zápasia s chorobou. Mne tiež v tomto čase prípravy na obnovenie zasvätenia odišla do večnosti moja mama Agnesa, ktorá milovala Medžugorie a často tam chodievala.
Buďte všetci požehnaní a nenechajte sa odradiť skúškami a pokušeniami, ktoré môžu nasledovať po našom zasvätení. Požehnaný adventný i vianočný čas milostí vám prajem. Ján

Ďakujem vám všetkým, ktorí ste toto pripravili a sprostredkovali. Nech vás Pán požehná a stonásobne odmení. Za seba len toľko, že nie vždy som sa vedela ponoriť do tejto modlitby a často som sa na sklonku dňa musela premáhať a ani som nie všetkému chápala… za čo činím pokánie, že moje srdce je často neúrodná pôda, B. slovo padá na kraj cesty,…ale Pán ma dvíha a dáva mi znova nádej. Mária mi je príkladom, aj keď všetkému nerozumela, nechávala si to vo svojom srdci, kde o tom premýšľala. Tak sa modlím, aby ona moje srdce premieňala. Myslím v modlitbe na tých, čo tu prosili o modlitbu. Ž145: „Aký dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.“ Janka

Najmilšia Mária, ďakujem ti, že mi bolo dopriate vykonať si toto zasvätenie. Ďakujem, že mojím trvalým bydliskom môže byť tvoje Nepoškvrnené Srdce ️.Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás i za celý svet. Amen. Lula

Predchádzajúce

Modlitba ruženca v prvú sobotu v mesiaci 05.12.2020

Ďalej

Novéna pred sviatkom Narodenia Pána: 15. – 23. decembra 2020