Svedectvo vizionára Jakova Čolo

Svedectvo jedného zo šiestich vizionárov.

Predchádzajúce

9. deň deviatnika pred 41. výročím zjavení Panny Márie v Medžugorí

Ďalej

Homília, páter Goran Azinovič 22.06.2022