Sviatok Božieho milosrdenstva

Sviatok Božieho milosrdenstva sa v Katolíckej cirkvi slávi na 2. veľkonočnú nedeľu a volá sa nedeľa Božieho milosrdenstva. Je to slávnosť, pri ktorej si uctievame Boha v tajomstve jeho nepochopiteľného milosrdenstva. Svätý Ján Pavol II. v roku 2002 ustanovil sviatok Božieho milosrdenstva ako odpoveď na všetky výzvy a problémy sveta.

Tento sviatok si prial ustanoviť sám Ježiš, ktorý sv. Faustíne povedal: „Túžim, aby prvá nedeľa po Veľkej noci bola sviatkom milosrdenstva“ (Den. 299). „Túžim, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešnikov…“ (Den. 699)

Deň veľkých milostí. Nedeľa Božieho milosrdenstva je dňom veľkých milostí.

Ježiš povedal sv. Faustíne: „Sviatok môjho milosrdenstva vytryskol z môjho vnútra pre potešenie celého sveta“ (Den. 1517). „V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva…“ (Den.699)

Najväčšou milosťou tohto dňa je Ježišovo prisľúbenie úplného odpustenia hriechov a trestov. Ježiš sľúbil: „Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a k svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti“ (Den. 699).

Plnomocné odpustky v tento deň môžeme získať za týchto podmienok:

Spoveď a sv. prijímanie. Je nevyhnutné upresniť, že spovedať sa netreba práve v deň Božieho milosrdenstva, ale môže sa aj predtým. Najdôležitejšie je, aby v ten deň duša bola čistá a zbavená akejkoľvek naviazanosti ku hriechu a tak prijala sv. prijímanie.

Modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas’ Mária, Sláva Otcu, Verím v Boha).

 

 

Predchádzajúce

10.04.2021

Ďalej

11.04.2021