ÚPLNÉ ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI OD 1. NOVEMBRA DO 8. NOVEMBRA

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny…

Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky… získať buď pre seba alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).

Od 1.11 – 8.11. môžeme raz denne získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci ak:

  • nábožne navštívime cintorín a aspoň mysľou sa pomodlíme za zosnulých,
  • vylúčime akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj všednému,
  • svätá spoveď – krátko predtým alebo potom,
  • sväté prijímanie – najlepšie v ten istý deň,
  • modlitba na úmysel Svätého Otca – Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu.

V deň spomienky na všetkých verných zosnulých môžeme raz denne získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci ak:

  • nábožne navštívime kostol alebo kaplnku,
  • pomodlíme sa Otče náš a Verím v Boha,
  • svätá spoveď – krátko predtým alebo potom,
  • sväté prijímanie – najlepšie v ten istý deň,
  • modlitba na úmysel Svätého Otca – Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu.

Tieto odpustky možno získať od poludnia 1. novembra do polnoci 2. november.

Predchádzajúce

24.10.2023

Ďalej

25.10.2023