V LIBANONE STAVAJÚ NAJVÄČŠÍ RUŽENEC NA SVETE – INŠPIRÁCIA PRIŠLA V MEDŽUGORÍ PO NEZVYČAJNOM INCIDENTE

Každé zrnko ruženca má dĺžku 5 metrov, šírku 3 metre a predstavuje jednu kaplnku. Na projekte najväčšieho ruženca na svete pracuje skupina libanonských kresťanov už skoro 15 rokov. Cieľom projektu sv. ruženca je modlitba za pokoj a jednotu v krajine. Táto myšlienka vznikla počas púte do Medžugoria v roku 2006 za veľmi zvláštnych podmienok. Polícia omylom zadržala a uväznila jedného člena skupiny, ktorý pracuje na projekte sv. ruženca, pretože sa podobal na podozrivého, ktorého mali na popise.
Počas väzby, ktorá trvala niekoľko dní, sa uväznený modlil a počas modlitby mu prišla na um myšlienka o veľkom chráme, ktorý by bol zasvätený Panne Márii. Po modlitbe vzal ceruzku, nakreslil plán ruženca, ktorý znázorňoval Libanonskú hranicu.
Po prepustení sa dal hneď do práce a projekt sa oficiálne začal budovať v roku 2008.
Finančnú podporu projektu poskytla Maronitská cirkev.
Každé zrnko obrovského ruženca vytvára jednu kaplnku. Keď bude ruženec hotoví, veriaci budú môcť prechádzať cez kaplnky modliac sa Zdravas Mária.
5
Aj napriek tomu, že sa na modlitbe stretáva skupina ľudí, projekt ešte nie je dokončený.
Každé zrnko ruženca je potrebné namaľovať a nad kaplnkou, ktorá bude slúžiť na celodennú adoráciu, je potrebné umiestniť veľký kríž. Plánované je aj osvetlenie svätyne, aby bola viditeľná aj v noci.
Tento projekt nemá slúžiť len na modlitbu, ale má byť aj prostriedkom jednoty a pokoja v krajine. Pôda, na ktorej sa nachádza najväčší ruženec na svete, sa nachádza len 30 km od hranice so Sýriou, blízko údolia Bekaa, kde väčšinu obyvateľstva tvoria moslimovia.
Arcibiskup Baalbek-Deir El Ahmara Rahme povedal, že sú svedkami toho, ako Panna Mária priťahuje aj množstvo moslimov. Arcibiskup tiež povedal: „Toto je jediný spôsob, ako vytvoriť most medzi našimi komunitami. Nech je táto svätyňa miestom dialógu vďaka Panne Márii.“
Zdroj: bitno.net

Predchádzajúce

Svetlo Máriino. August 2022

Ďalej

SLÁVTE SVÄTÚ OMŠU SRDCOM (PÁTER SLAVKO BARBARIĆ, OFM)