Výročie zjavení nás má prebudiť, aby sme pochopili milosť

V piatok 24. júna 2022 slávime slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a zároveň aj vigíliu zjavení Panny Márie. Po večernej sv. omši bude spoločná hodinová adorácia, ktorá bude v tichu pokračovať až do ráno do 6.00.

V piatok 24. júna je aj pochod mieru. Ako každý rok aj tento pochod začne o 6.00 spred kostola sv. Antona na Humci. Predpokladaný príchod pred kostol sv. Jakuba v Medžugorí je okolo 10.00.
„Pozývame všetkých farníkov a pútnikov, zvlášť mladých, aby sa pripojili k tejto modlitbe za pokoj. Je pekným zvykom, že farníci našej farnosti ponúkajú účastníkom osvieženie“ (farské oznamy farnsoti Medžugorie).
„Táto modlitba začala v roku 1992. Tento rok je to 30 rokov. Modlime sa za pokoj, ktorý tento svet tak veľmi potrebuje, za pokoj na Ukrajine, ale aj v ľudských srdciach po celom svete. Táto modlitba je dôležitá pre celý svet. Je to túžba Panny Márie a je potrebné modliť sa na tento úmysel. Pochod mieru je pekná a zároveň silná skúsenosť a odporúčam ju každému“, pozýva nás medžugorský farár páter Marinko Šakota.

Mnohí pútnici prichádzajú na výročie zjavení pešo. Sv. spoveď začne od 5.00 ráno a prvá sv. omša po chorvátsky o 6.00. Potom nasledujú sv. omše o 7.00, 8.00, 9.00, 11.00 (chorvátske) a slávnostná sv. omša o 19.00, ktorú bude celebrovať provinciál Hercegovinskej františkánskej provincie páter Jozo Grbeš a na vigíliu sv. omšu bude celebrovať páter Ljubo Kurtovič, farár na Humci. V deň výročia o 16.30 bude procesia z Podbrda do kostola.
„Je to veľká milosť, ktorú môžeme zakúšať v našich časoch, ktorú môže zakúšať naša generácia. Výročie zjavení má v nás prebudiť a znovu nám pripomenúť, že nebo sa otvára a že Panna Mária k nám prichádza. Výročie zjavení je prebudením, pretože sme zaspali. Pozýva nás, aby sme sa prebudili a pochopili, čo sa deje, aby sme pochopili tú milosť, že Božia Matka k nám prichádza. Nebo sa otvára. To vyráža dych. Človek zastane a prekvapený sa pýta: Je toto naozaj možné? Tajomne a skryto sa to odohráva pred našimi telesnými očami, ale také je Božie pôsobenie – tiché. Panna Mária prichádza, pretože je Matka, pretože nás miluje a táto láska je tichá, nie je násilná ani hlučná… Ona prichádza v tichu a pozýva nás… Pamätajme, že perla ostáva perlou, aj keď si ju nevšímame. Máriine zjavenia sú perlou. Hoci sme tu vo farnosti a v okolitých miestach niekedy slepí a hluchí, ale perla je perlou. Kvet kvitne, aj keď si ho nevšímame. Krása je tu… či si ju všimneme alebo nie, závisí od nás. Je škoda, ak milosť prejde len popri nás. Toto je pozvanie k prebudeniu“, povedal páter Marinko Šakota.

zdroj: www.radio-medjugorje.com

Predchádzajúce

Homília, páter Goran Azinovič 22.06.2022

Ďalej

24.06.2022