Zasvätenie sa Ježišovi Kristovi prostredníctvom Panny Márie 15.08.2020 – 1

Predchádzajúce

Adorácia, Medžugorie, 13.08.2020

Ďalej

Homília, páter Ivan Dugančić, Medžugorie, 15.08.2020