Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie

Pokoj a dobro z Medžugoria!

Drahí priatelia, pozývame vás zúčastniť sa 33-dňových duchovných cvičení on-line: Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie. Pozvite svojich blízkych, známych, priateľov, obnovte si zasvätenie s celou rodinou.

33-dňovú prípravu k zasväteniu začíname 21. apríla 2021 a ukončením bude zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie 24. mája 2021 na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi.

Je to pobožnosť zasvätenia sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie. Zasvätenie spočíva v tom, že do rúk Panny Márie vložíme všetky svoje zásluhy, modlitby, pôsty, skutky, práce, celú svoju bytosť.

Úctu zasvätenia sa šíril svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu. Napísal dielo O pravej úcte k Panne Márii kde vo všeobecnosti rozvinul a zdôvodnil prednosti tohto duchovného kroku.
Na stiahnutie: O pravej úcte k Panne Márii, List sv. Jána Pavla II.

Čas tejto 33-dňovej prípravy k zasväteniu je časom zvláštnej premeny našich sŕdc, časom výnimočného odovzdania sa starostlivosti Panny Márie.

Niekoľko svedectiev tých, ktorí prešli touto cestou:

„… Tento neuveriteľne krásny čas je darom od Boha. Vo všetkom, kdekoľvek som bola, som cítila Božie vedenie. Je to neuveriteľné, úžasné, je to oslobodenie od hriechov, všetkého negatívneho!“ (Miroslava)

„… Teraz prežívam neobyčajný stav uvedomenia si, že nepatrím sebe, ale Márii a Ježišovi.“ (Oxana)

„… Týchto 33 dní uplynulo tu na zemi, ale duchovne akoby na nebi.“ (Natália)

„.. Je to neuveriteľná cesta. Moje srdce prenikla nepochopiteľná láska.“(Jaroslava)

Každý deň má svoj „vlastný“ text k rozjímaniu: zo Svätého písma, z knihy O pravej úcte k Panne Márii od sv. Ľudovíta Mária Grignion z Montfortu, myšlienky sv. Jána Pavla II., sv. Terezky z Lisieuxu, posolstvá Kráľovnej pokoja z Medžugoria a určené modlitby na každý deň.

Každý deň si treba vyhradiť čas, približne 20 – 30 minút dôsledne a vytrvalo, či už ráno alebo večer.

Na stránke www.svetlomariino.sk si môžete každý deň stiahnuť texty k rozjímaniu na daný deň alebo sa môžete od 19. apríla 2021 pridať do skupiny:

viber:

https://invite.viber.com/?g2=AQAMbmPaWMkkcUzqwoMWCTupzypWNU1%2F9656M94w8Q%2BzrT9YtTQhsYQlNZmaYYEE

whats app:

https://chat.whatsapp.com/Iwt42ZMWrnqGpogTv6w9bh.

mail:
ak máte záujem dostavať rozjímania na každý deň mailom, napíšte nam na: gospa3@gmail.com

Pripravujeme aj aplikáciu, ktorú si budete môcť čoskoro stiahnuť do svojich mobilov.

V prípade, ak máte otázky, môžete nám písať na: gospa3@gmail.com
Texty na každý deň sú vybrané z knihy: Duchovné cvičenia k zasväteniu a Zásady, Rodina Panny Márie, Kráľovnej pokoja.

Tešíme sa na spoločný čas v modlitbe s vami,
Svetlo Máriino

Predchádzajúce

19.04.2021

Ďalej

20.04.2021