Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie 8.12.2022

 

Predchádzajúce

Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie – 8.12.2022

Ďalej

10.12.2022