Zjavenie Panny Márie vizionárom Mariji Lunetti a Ivanovi Dragičevićovi 24.6.2024 o 23.30 na Podbrde

„Počas zjavenia, keď prišla Panna Mária, ja a Ivan sme jej odovzdali túto novénu. Panna Mária sa usmiala a bola radostná. Poďakovala všetkým nám za obety a modlitby a povedala, aby sme pokračovali.
Panna Mária bola oblečená v zlatých šatách a prišla ako vždy na jednom oblaku s korunou z hviezd okolo hlavy. Odovzdali sme jej všetkých nás, naše úmysly a všetko, čo máme vo svojich srdciach. Panna Mária sa aj dnes modlila vo svojom materinskom aramejskom jazyku. Modlila sa dlhšie a všetkých nás požehnala.“

Predchádzajúce

Zjavenie Panny Márie vizionárom Mariji Lunetti a Ivanovi Dragičevićovi 23.6.2024 o 23.30 na Podbrde

Ďalej

Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie 25.6.2024