Zjednoťme sa v modlitbe

Drahí priatelia,
ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste sa postili a modlili počas uplynulého roka v projektoch:

Nepretržitá modlitba a pôst za kňazov.

Nepretržitá modlitba a pôst za Slovensko.

Pozývame Vás i v tomto roku 2024, aby ste sa k nám pridali. 

Viac na: https://zaknazov.sk/

Viac na: http://zaslovensko.com/

Pomáhajme Panne Márii, aby sa konali zázraky v nás a okolo nás, ako nám o tom hovorí aj v posolstve z 25. septembra 2020:
„Drahé deti! Som s vami tak dlho, pretože Boh je veľký vo svojej láske i v mojej prítomnosti. Pozývam vás, deti moje, vráťte sa k Bohu a modlitbe. Nech je mierou vášho života láska a nezabudnite, deti moje, že modlitba a pôst konajú zázraky vo vás a okolo vás. Všetko, čo konáte, nech bude na slávu Božiu, a potom nebo naplní vaše srdce radosťou a pocítite, že vás Boh miluje a mňa posiela, aby zachránil vás i zem, na ktorej žijete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

V modlitbe spojení s Vami.

Svetlo Máriino

Predchádzajúce

16.01.2023

Ďalej

17.01.2024