Zjednoťme sa v nepretržitej modlitbe a pôste za pokoj

Drahí priatelia!

Prekročili sme prah 10. výročia nepretržitej modlitby ruženca a pôstu za pokoj. Z celého srdca vám vyjadrujeme našu vďačnosť za vašu vernosť a vytrvalosť, a za to, že každý z vás, ktorý sa spája s nami v tejto neviditeľnej duchovnej reťazi sa stáva vystretými rukami našej nebeskej Matky a napomáha uskutočneniu jej plánov pokoja.

V jednom z posolstiev Panna Mária povedala: „Nezabúdajte, drahé deti, že modlitba a pôst robia zázraky vo vás i okolo vás“ (25.09.2020).

Preto na príhovor Panny Márie pozývame všetkých v tomto milostivom čase, prebudiť v sebe úmysel úprimného rozhodnutia pridať sa k tejto nepretržitej modlitbe a pôstu za pokoj, stať sa nositeľom nádeje a odpovedať na materinské pozvanie: „Drahé deti, modlite sa a postite, aby vám Boh daroval pokoj“ (25.09.2001).

Viac informácií nájdete na stránke: www.mir.com.hr

Zjednotení v modlitbe.

S vďačnosťou Svetlo Máriino

Predchádzajúce

23.01.2024

Ďalej

24.01.2024