ZMENA TERMÍNU MLADIFESTU 2023

foto: Media MIR Medjugorje

Foto: Media MIR Medjugorje

34. Festival mladých sa bude konať v Medžugorí od 26. do 30. júla 2023 a témou Mladifestu ako aj všetkých medzinárodných duchovných obnov v Medžugorí bude „Hľa moja matka a moji bratia“ (Mt 12, 49). O zmene termínu diskutovali apoštolský vizitátor pre farnosť Medžugorie Mons. Aldo Cavalli a medžugorský farár páter Zvonimir Pavičič.

„Všetci, ktorí poznajú Medžugorie a pravidelne prichádzajú vedia, že Mladifest vždy začína 1. augusta a končí 6. augusta. Ale na budúci rok sa v týchto dňoch bude konať stretnutie so Svätým Otcom – Svetový deň mladých v Lisabone. Hneď sme reagovali a zmenili termín Mladifestu. Samozrejme, že ak Svätý Otec pozýva mladých na jedno miesto, my ich nebudeme pozývať k nám, ale budeme radi, ak budú môcť prísť do Medžugoria a potom ísť na stretnutie so Svätým Otcom“, povedal páter Zvonimir Pavičič.

Mons. Aldo Cavalli vysvetlil motto duchovných obnov „Hľa, moja matka a moji bratia“ (Mt 12, 49) a touto myšlienkou ukončil náš spoločný rozhovor. „Je to citát, ktorý nájdeme vo všetkých troch evanjeliách. Ježišovi príbuzní spolu s Máriou sa stretajú s Ježišom, kým káže a koná zázraky. Ježiš sa prihovára svojím učeníkom, keď mu povedali: Tvoja matka a tvoji bratia ťa hľadajú. Ježiš sa pozrel na svojich učeníkov a na všetkých, ktorí ho počúvali a povedal: Hľa, moja matka, moji bratia, moji príbuzní. Kto koná moju Božiu vôľu, kto počúva Božie slovo a uskutočňuje ho, je môj brat i moja matka. Mária takto žila. Ona počúvala, pochopila a uskutočňovala v živote. Tak aj my, ak sa chceme stať súčasťou Ježišovej rodiny, musíme počúvať, pochopiť a uskutočňovať v živote“.

Zdroj: www.radio-medjugorje.com

Predchádzajúce

14.10.2022

Ďalej

15.10.2022