2. katechéza – Svätá omša: Žiť Medžugorie, páter Goran Azinovič, 17.06.2020

Predchádzajúce

3. deň novény pred 39. vyročím zjavení

Ďalej

Homília, 17.06.2020, Medžugorie