27. MEDZINÁRODNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA PRE KŇAZOV

Téma stretnutia je:
„Mária si vybrala lepší podiel“ (Lk 10, 42)
V škole Panny Márie

Viac informácií nájdete tu: Duchovná obnova pre kňazov 2024 (PDF)

PROGRAM

1. júla 2024 pondelok
16.00 Prihlásenie účastníkov (Dvorana Jána Pavla II)
18.00 ZAČIATOK DUCHOVNEJ OBNOVY
Modlitba ruženca, sv. omša, modlitba za uzdravenie a slávnostné tajomstvá ruženca

2. júla 2024 utorok
09.00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou
09.30 Prednáška
Prestávka
11.00 Tichá poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou (osobná modlitba, čítanie Božieho slova, meditácia)
16.00 Prednáška
18.00 Večerný modlitbový program (ruženec, sv. omša, adorácia)

3. júla 2024 streda
06.00 Ruženec na Podbrde
10.30 Káva, čaj
11.00 Prednáška
12.00 Tichá poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou (osobná modlitba, čítanie Božieho slova, meditácia)
16.00 Prednáška
18.00 Večerný program (ruženec, sv. omša, modlitba za uzdravenie, slávnostné tajomstvá ruženca)

4. júla 2024 štvrtok
06.00 Krížová cesta na Križevci, (sv. spoveď)
16.00 Prednáška
18.00 Večerný program (ruženec, sv. omša, poklona sv. krížu)
5. júla 2024 piatok
08.30 Odchod na hrob pátra Slavka Barbariča, modlitba
09.00 Záverečná prednáška
Prestávka
11.00 Záverečná sv. omša

Predchádzajúce

24.04.2024

Ďalej

27. MEDZINÁRODNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MLADÝCH MLADIFEST