29. Medzinárodná duchovná obnova pre organizátorov pútí

Téma stretnutia je:
„Mária si vybrala lepší podiel“ (Lk 10, 42)
V škole Panny Márie

Viac informácií nájdete tu: Duchovná obnova pre organizátorov 2024 (PDF)

PROGRAM

Pondelok 18. 03. 2024
15.00   Registrácia účastníkov
17.00   Večerný modlitbový program v kostole

Utorok 19. 03. 2024
9.00     Poklona Ježišovi v Najsvätejšej  oltárnej sviatosti
9.30     Prednáška      
              Prestávka
11.00   Tichá poklona pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou
15.30   Prednáška
17.00   Večerný modlitbový program  v kostole

Streda 20. 03. 2024
9.00    Poklona Ježišovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti
9.30    Prednáška
             Prestávka
11.00   Tichá poklona pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou
14.00   Modlitba na Križevci
17.00   Večerný modlitbový program v kostole

Štvrtok 21.03.2024
9.00     Poklona Ježišovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti
9.30     Prednáška
             Prestávka
11.00   Tichá poklona pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou
12.30   Spoločný obed
15.00   Modlitba na Podbrde
17.00   Večerný modlitbový program v kostole

Piatok 22.03.2024
9.00   Poklona Ježišovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti
9.30   Prednáška
11.00  Sv. omša

 

Prednášajúcim na duchovnej obnove je páter Zvonimir Pavičić, farár farnosti Medžugorie.

Páter Zvonimir Pavičić sa narodil v Mostare v roku 1989. Základnú a strednú školu ukončil v Širokom Brijegu. Je absolventom Katolíckej teologickej fakulty univerzity v Záhrebe. Za diakona bol vysvätený v Záhrebe 26. februára 2017 a za kňaza 25. júna 2017 v Mostare. Do farnosti Medžugorie prišiel ako diakon a od kňazskej vysviacky tu pôsobil ako farský vikár až do augusta 2022, kedy prevzal službu medžugorského farára.   

29. medzinárodná duchovná obnova pre organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja a medžugorských modlitbových a charitatívnych skupín súvisiace s Medžugorím sa uskutoční v Medžugorí od 18. do 22. marca 2024. Počet účastníkov je z priestorových príčin obmedzený, preto Vás prosíme, aby ste sa čo najskôr nahlásili. Prihlášky môžete poslať e-mailom: seminar.marija@medjugorje.hr 

Kvôli organizácii a pre vaše ubezpečenie vás prosíme, aby ste sa považovali za zaregistrovaných, až keď dostanete kladnú odpoveď. Ak odpoveď nedostanete, znamená to, že sme nedostali vašu prihlášku a nie ste ešte zaregistrovaní, pretože ste svoj e-mail zaslali na nesprávnu adresu alebo máte v počítači vírus a vaša pošta je automaticky blokovaná. Preto sa môžete považovať za zaregistrovaných, až keď dostanete potvrdzujúcu odpoveď.

 

Bude zabezpečený simultánny preklad pre všetky jazykové skupiny. Cena  je 50 € na osobu. V cene sú zahrnuté všetky organizačné náklady a práca. Pri platení, každý účastník dostane akreditáciu, ktorá mu umožní účasť na duchovnej obnove. Ubytovanie v Medžugorí si zabezpečuje každý individuálne.

Nemôžeme pozvať každého organizátora osobne, preto touto cestou pozývame všetkých organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja a modlitbových a charitatívnych skupín, aby informovali všetkých, ktorí majú záujem o takéto stretnutie.

Už teraz sa tešíme na vaše prihlášky a na spoločné stretnutie!

Predchádzajúce

12.12.2023

Ďalej

14.12.2023