30 mariánskych pútnických miest, medzi ktorými je aj Medžugorie, v modlitbe so Svätým Otcom za ukončenie pandémie

Počas mája sa celá Cirkev spojí v modlitbe na príhovor Panny Márie za skončenie pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života. Svätý Otec modlitbu začne v sobotu 1. mája o 18.00 vo Vatikánskej bazilike pred obrazom Panny Márie Pomocnice v Gregoriánskej kaplnke.

„Svätý Otec si prial zapojiť do tejto iniciatívy všetky svätyne, aby sa ich prostredníctvom vytvorila modlitba celej Cirkvi,“ píše Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie. Na svojej internetovej stránke už zverejnila program modlitbového „maratónu“ s mottom „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu“ (Sk 12,5).

V jednotlivých svätyniach bude modlitba prebiehať počas celého dňa. Májové ružencové modlitby budú prenášané z 30 vybraných mariánskych svätýň vždy o 18. hodine večer nášho času, a to v priamom prenose.

Priamy prenos z Medžugoria bude v sobotu 15.mája a v ten deň sa pravidelný večerný modlitbový program posunie o hodinu. Modlitba ruženca začne o 18.00 a svätá omša o 19.00.

Zoznam mariánskych svätýň a bližšie informácie o priebehu modlitby nájdete na stránke:

https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2021-04/v-sobotu-1-maja-svaty-otec-zacne-ruzencovu-retaz-za-skoncenie-p.html

Zdroj: www.radiovaticana.va

            www.radio-medjugorje.com

Predchádzajúce

Pozvanie na spoločnú modlitbu sv.ruženca v prvú sobotu v mesiaci

Ďalej

29.04.2021