Pozvanie na spoločnú modlitbu sv.ruženca v prvú sobotu v mesiaci

Drahí priatelia!

Pozývame vás na spoločnú modlitbu sv. ruženca, ktorá sa uskutoční 1. mája 2021 v prvú sobotu v mesiaci v Medžugorí. Budeme sa modliť na úmysly Panny Márie, Kráľovnej pokoja, ako aj na vaše osobné úmysly, ktoré nám môžete písať na gospa3@gmail.com

Predchádzajúce

28.04.2021

Ďalej

30 mariánskych pútnických miest, medzi ktorými je aj Medžugorie, v modlitbe so Svätým Otcom za ukončenie pandémie